Flaga UE
Nowy punkt obsługi klienta ENERGA-OPERATOR w Toruniu

Nowy punkt obsługi klienta ENERGA-OPERATOR w Toruniu

ENERGA-OPERATOR uruchomiła nową placówkę w Toruniu. W utworzonym właśnie Centrum kompleksowej obsługi Klienta dystrybucyjnego, które zlokalizowane jest przy Pl. Fryderyka Skarbka 7/9, załatwić można niemal wszystkie sprawy dotyczące dostarczania energii elektrycznej. 

Centrum Obsługi Klienta oferuje odbiorcom energii elektrycznej pełną obsługę w zakresie związanym z jej dystrybucją, w tym z:

  • przyłączeniem do sieci– złożenie, uzupełnienie dokumentów związanych z przyłączeniem do sieci lub usunięciem kolizji dla sieci niskiego (nn) i średniego napięcia (SN), złożenie wniosku o dostawę energii elektrycznej, możliwość sprawdzenia statusu swoich spraw i złożenia reklamacji,
  • mikroinstalacjami – korekta dokumentów przyłączenia w trybie zgłoszenia i wniosku,
  • licznikami i odczytami – reklamacja wstrzymania dostaw energii elektrycznej, sprawy związane z nielegalnym poborem,
  • obsługą i rozliczeniami umów dystrybucyjnych – zawieranie umów, duplikaty faktur i not korygujących dla umów o świadczenie usług dystrybucji.

Nowa placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Obsługę stacjonarną wspierają telefoniczne (nr. infolinii 801 404 404) i internetowe kanały kontaktu, dzięki którym uzyskać można niezbędne informacje, a także kompleksową pomoc w sprawach niewymagających bezpośredniej wizyty w placówkach ENERGA-OPERATOR.

Na terenie toruńskiego oddziału Energa-Operator działają także Punkty Obsługi Przyłączeń, które zajmują się obsługą spraw obejmujących przyłączanie obiektów do sieci, a także np. zmianę mocy przyłączeniowej. Placówki tego typu znajdują się w Radziejowie, Włocławku, Brodnicy, Grudziądzu oraz Rypinie.

Na stronie ENERGA-OPERATOR dostępne są również formularze kontaktowe, z użyciem których załatwić można większość spraw dotyczących dystrybucji energii elektrycznej. 

https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy

Należy pamiętać o tym, że ENERGA-OPERATOR, nie jest sprzedawcą energii elektrycznej i jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, nie prowadzi obsługi w zakresie sprzedaży energii.

W sprawach dotyczących obrotu energią kontaktować należy się z wybranym jej sprzedawcą.

Załączniki

jpeg

Centrum Obsługi Klienta w Toruniu

1
Rozmiar pliku: 140,9 kB

jpeg

Centrum Obsługi Klienta w Toruniu

2
Rozmiar pliku: 175,1 kB

jpeg

Centrum Obsługi Klienta w Toruniu

3
Rozmiar pliku: 107,7 kB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl