Flaga UE

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 15 marca 2023 r. dotyczący projektu zmiany Załącznika nr 6 projektu Karty aktualizacji 2/2022 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.3.2022.ŁW z dnia 12 czerwca 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 2/2022 IRiESD w zakresie Załącznika nr 6 stanowiącą załącznik nr 1 do w/w decyzji.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna Nr 260 (4077) 14 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony Załącznik nr 6 do IRiESD będzie obowiązywał na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA od dnia 12 września 2023 r.

Dostępne pliki:

- Decyzja - Karta aktualizacji 2/2022 -  Załącznik nr 6 IRiESD (w wersji pdf)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl