Flaga UE

Energa-Operator modernizuje ważną linię w woj. Wielkopolskim

Energa-Operator przystąpiła do gruntownej przebudowy ponad 60 kilometrowego ciągu liniowego wysokiego napięcia 110 kV stanowiącego ważny element przepływów mocy i energii na kierunku północ – południe na obszarze centralnej Polski, a także zasilającego ważne lokalnie stacje transformatorowe WN/SN - główne punkty zasilania (GPZ) - w Ociążu, Pleszewie, Kotlinie oraz Jarocinie. Inwestycja przyczyni się zarówno do poprawy bezpieczeństwa pracy sieci, niezawodności dostaw energii elektrycznej, jak też zwiększenia potencjału OZE. Jest to, jak dotąd, największa inwestycja realizowana w sieci WN na terenie działania ENERGA-OPERATOR.

Planowane w związku z modernizacją działania obejmują przebudowę istniejącej jednotorowej linii 110 kV na dwutorową, o bardzo dobrych parametrach przesyłowych. Dodatkowo na odcinku ok. 2,7 km na terenie miasta Ostrów Wielkopolski dzisiejsza linia napowietrzna WN zostanie zastąpiona linią kablową.

Inwestycja wiąże się również z modernizacją rozdzielni 110 kV w wymienionych wcześniej GPZ, co będzie miało dodatkowy wpływ na wzrost bezpieczeństwa pracy sieci 110 kV.

Niezawodność dostaw i więcej mocy

Inwestycja poprzez zwiększenie możliwości przesyłowych oraz dodanie drugiego toru w ważnym ciągu liniowym wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa energetycznego na terenie centralnej Polski.

Wzmocni funkcjonowanie całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz poprawi pracę lokalnej sieci 110 kV oraz sieci średniego i niskiego napięcia. Nowa dwutorowa linia 110 kV zwiększy pewność zasilania stacji GPZ, co przy ich jednoczesnej modernizacji, przełoży się na pewność zasilania ponad 50 tysięcy odbiorców w regionie – gospodarstw domowych, przedsiębiorców i innych instytucji.

Ponadto inwestycja pozwoli na zwiększenie potencjału dla OZE przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii dla wszystkich przyłączonych odbiorców.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl