Flaga UE

Komunikat ENERGA-OPERATOR S.A. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 2 czerwca 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 3/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.13.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 3/2023 IRiESD stanowiącą załącznik nr 1 do w/w decyzji.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna Nr 325 (4142) 1 września 2023 r.

Zatwierdzona Karta aktualizacji nr 3/2023 IRiESD będzie obowiązywała na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA od dnia 15 września 2023 r., z zastrzeżeniem zmian, które będą obowiązywały od dnia uruchomienia produkcyjnego Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) przez Operatora informacji rynku energii (OIRE).

 

Dostępne pliki:

- Decyzja – Karta aktualizacji nr 3/2023 (w wersji pdf)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl