Flaga UE

Komunikat ENERGA-OPERATOR S.A. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 30 czerwca 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 4/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.25.2023.ŁW z dnia 22 września 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 4/2023 IRiESD stanowiącą załącznik nr 1 do w/w decyzji.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna Nr 347 (4164) 25 września 2023 r.

Zatwierdzona Karta aktualizacji nr 4/2023 IRiESD będzie obowiązywała na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA od dnia 09 października 2023 r.

Załączniki

pdf

Decyzja - Karta aktualizacji nr 4/2023

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 3,2 MB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl