ENERGA-OPERATOR z umowami na blisko milion zdalnych liczników

ENERGA-OPERATOR z umowami na blisko milion zdalnych liczników

ENERGA-OPERATOR zawarła umowy na dostawy blisko miliona liczników zdalnego odczytu (LZO) wraz z modemami do komunikacji zastępczej. Już dziś ponad 2,3 mln klientów przyłączonych do sieci Spółki korzysta ze zdalnego pomiaru. Do 2026 roku ENERGA-OPERATOR planuje nim objąć wszystkich swoich klientów.   

- Przetarg, w ramach którego wyłonieni zostali dostawcy urządzeń, jest największym w historii ENERGA-OPERATOR i jednym z największych postępowań przetargowych na dostawę liczników zdalnego odczytu, spełniających wymagania Rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego w Polsce – podkreśla Ewa Sikora Dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych ENERGA-OPERATOR - Dzięki dwuletnim kontraktom zapewniona została  ciągłość dostaw liczników oraz modemów w roku 2024 i 2025 co znacząco przybliży ENERGA-OPERATOR do instalacji na sieci 100% liczników zdalnego odczytu do końca 2026 r., zgodnie z przyjętą w Grupie Orlen inicjatywą, mającą na celu m.in. obniżenie kosztów związanych z odczytami inkasenckimi, a co ważniejsze dostosowanie infrastruktury pomiarowej ENERGA-OPERATOR do wyzwań stawianych w ramach transformacji energetycznej w Polsce – dodaje Ewa Sikora.

 1122259 (2)

W pierwszej części przetargu zwycięzcą, który zrealizuje 60% zaplanowanego kontraktu tj. 248 tys. liczników 1 fazowych, 320 tys. liczników 3 fazowych oraz 28 tys. modemów jest firma APATOR SA.

Dostawcą pozostałych 40%, tj. 165 tys. liczników 1 fazowych, 213 tys. liczników 3 fazowych oraz 19 tys. modemów będzie Sagemcom Poland sp. z o.o., zwycięzca drugiej części przetargu.  

Liczniki dobrze skomunikowane

Zamówione urządzenia posiadają możliwość komunikacji zarówno z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej (PLC – Power Line Communication), jak też za pomocą modemu LTE. Modemy mogą zostać wykorzystane do komunikacji zastępczej w miejscach, w których nie powstała jeszcze odpowiednia infrastruktura umożliwiająca przesyłanie danych za pomocą linii.

Komunikacja z użyciem linii elektroenergetycznej, która jest podstawowym kanałem wymiany danych w zamówionych urządzeniach, prowadzona będzie w standardzie PRIME 1.4. Jest to najnowszy standard opracowany przez międzynarodową organizację PRIME Alliance, która zrzesza m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, a także największe na świecie przedsiębiorstwa produkujące sprzęt do pomiaru jej zużycia.

Transmisja danych przez urządzenia pomiarowe oparte o standard PRIME 1.4, dzięki wykorzystaniu szerszego pasma, jest dużo bardziej odporna na ewentualne zakłócenia wprowadzone do sieci przez urządzenia klientów przyłączonych do sieci operatora, takie jak, np. coraz częściej stosowane oświetlenie LED.

Liczniki zdalnego odczytu pracujące w tym standardzie wykorzystują częstotliwość podzieloną na 8 kanałów, w których mogą się komunikować. Dodatkowym atutem standardu PRIME 1.4 jest możliwość przesyłania większej ilości informacji.

Podobnie, jak w przypadku dotychczas stosowanych przez ENERGA-OPERATOR LZO, komunikacja na każdym poziomie prowadzona będzie w oparciu szereg zabezpieczeń m.in. szyfrowanie danych, a także odpowiednie mechanizmy weryfikacji i reglamentacji dostępu.

Bez LZO transformacja energetyczna jest niemożliwa

Przekazywane na bieżąco, przez liczniki zdalne, dane, są niezbędne do odpowiedniego zaplanowania pracy i bilansowania systemu elektroenergetycznego ze znacznym udziałem OZE. Umożliwią one także wdrożenie nowych rozwiązań rynkowych, takich jak taryfy dynamiczne, które pozwolą zainteresowanym klientom energii elektrycznej, korzystać z niej wtedy, kiedy OZE generują jej najwięcej i kiedy jest ona najtańsza.

Poza przekazywaniem pomiarów, dzięki zdalnej transmisji danych, inteligentne liczniki umożliwiają też np. monitorowanie parametrów dostarczanej energii i powiadomienie operatora o błędach technicznych sieci, takich jak np. brak fazy. Zdalnie realizowane są także niektóre usługi, takie jak zmiana grupy taryfowej w przypadku zmiany umowy.

Klienci przyłączeni do sieci ENERGA-OPERATOR, u których został zamontowany zdalny licznik, mogą już teraz korzystać z aplikacji Mój Licznik umożliwiającej szczegółowe monitorowanie sposobu korzystania z energii elektrycznej. 

 

Załączniki

JPG

ENERGA-OPERATOR zawarła umowy na dostawy blisko miliona liczników zdalnego odczytu (LZO)

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 13,0 MB

JPG

ENERGA-OPERATOR zawarła umowy na dostawy blisko miliona liczników zdalnego odczytu (LZO)

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 2,1 MB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl