Flaga UE
ENERGA-OPERATOR z nowoczesnym laboratorium liczników

ENERGA-OPERATOR z nowoczesnym laboratorium liczników

W ENERGA-OPERATOR powstało nowoczesne laboratorium urządzeń pomiarowych. Będzie w nim można sprawdzać nie tylko jakość dokonywanych pomiarów, ale przede wszystkim funkcje komunikacyjne liczników, z odwzorowaniem zróżnicowanych warunków występujących w sieciach elektroenergetycznych.   

- Zdalnym pomiarem objętych jest już ponad 2,4 miliona klientów przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR. Do roku 2026 planujemy zamontować liczniki zdalnego odczytu u wszystkich naszych klientów. Utworzenie nowoczesnego laboratorium umożliwiającego badanie funkcji komunikacyjnych urządzeń pomiarowych było koniecznością, aby ciągle rozwijać nabywane liczniki energii elektrycznej i opracowywać rozwiązania dla utrzymywania z nimi stałej komunikacji zdalnej – mówi Ewa Sikora Dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych ENERGA-OPERATOR – W nowym laboratorium realizowane będą badania nabywanych liczników. Będą się tu mogli szkolić także pracownicy zajmujący się ich montażem i obsługą eksploatacyjną. Pozwoli ono m.in. symulować różne warunki wynikające zarówno z konfiguracji sieci elektroenergetycznej, jak też przyłączonych urządzeń np. mikroinstalacji – dodaje Ewa Sikora.  

PLC – komunikacja z wykorzystaniem linii energetycznej

Stosowane przez ENERGA-OPERATOR liczniki zdalne, jako podstawowy kanał komunikacji wykorzystują linię elektroenergetyczną. Standard PLC (Power Line Comunication), pozwala na efektywne i bezpieczne przekazywanie danych z wielu liczników, za pomocą linii niskiego napięcia, do znajdującego się w stacji średniego napięcia koncentratora danych. W sieci występują zaszumienia spowodowane działaniem zarówno samej infrastruktury elektroenergetycznej, jak i przyłączonych urządzeń klientów. Urządzenia elektryczne, które coraz częściej wyposażane są w zdalne sterowniki, wpływają na prowadzoną z użyciem wysokich częstotliwości komunikację zdalną. Celem laboratorium jest zasymulowanie warunków funkcjonowania sieci niskiego napięcia w ENERGA-OPERATOR, tak aby można było diagnozować w nim i rozwiązywać problemy, które występują w rzeczywistych warunkach.

Sieć energetyczna zamknięta w laboratorium

W nowym laboratorium licznikowym ENERGA-OPERATOR znajduje się ponad 100 liczników zdalnego odczytu różnego typu, które mogą pracować jednocześnie. Odwzorowano w nim również dwie stacje średniego napięcia (z koncentratorami danych) oraz linię niskiego napięcia o długości do 1500 metrów, szafki pomiarowe, złącza kablowe, a także urządzenia klientów mogące wpływać na komunikację np. inwertery mikroinstalacji. Ponadto wyposażone jest ono w przyrządy symulujące różnorodne rodzaje zakłóceń występujących w rzeczywistych sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wszystko to pozwala na odzwierciedlenie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, na potrzeby prowadzenia badań działania liczników i urządzeń z nimi współpracujących, w różnych konfiguracjach, z uwzględnieniem niemal wszystkich występujących w niej zjawisk.

W laboratorium szkolić będą się elektromonterzy. Będą oni mieli możliwość wypróbowania różnych rozwiązań, np. takich jak zmiana częstotliwości, którą licznik wykorzystuje do komunikacji, lub zastosowanie wzmacniaczy sygnału, dla problemów, które spotykają w rzeczywistej sieci energetycznej. 

Laboratorium posłuży również do weryfikacji parametrów dostarczanych przez dostawców modeli urządzeń pomiarowych przed ich masowym montażem u odbiorców energii elektrycznej.

Na jego wyposażeniu są m.in. urządzenia umożliwiające monitorowanie nie tylko sygnału, ale i przesyłanych siecią elektroenergetyczną pakietów danych (tzw. sniffery). Umożliwia to dokładne sprawdzenie, czy są one odpowiednio szyfrowane i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 

Ponadto dzięki połączeniu laboratorium z Centralną Bazą Pomiarową ENERGA-OPERATOR możliwe będzie weryfikowanie, jak symulowane scenariusze wpływają na komunikowanie się z nią liczników (zarówno z wykorzystaniem PLC, jak też poprzez sieć LTE), a także wsparcie procesu jej usprawniania i modernizacji w środowisku testowym.

Załączniki

jpg

Otwarcie laboratorium liczników ENERGA-OPERATOR

1
Rozmiar pliku: 829,3 kB

jpg

Otwarcie laboratorium liczników ENERGA-OPERATOR

2
Rozmiar pliku: 871,7 kB

jpg

Otwarcie laboratorium liczników ENERGA-OPERATOR

3
Rozmiar pliku: 760,4 kB

jpg

Otwarcie laboratorium liczników ENERGA-OPERATOR

4
Rozmiar pliku: 1,0 MB

jpg

Otwarcie laboratorium liczników ENERGA-OPERATOR

5
Rozmiar pliku: 489,9 kB

jpg

Otwarcie laboratorium liczników ENERGA-OPERATOR

6
Rozmiar pliku: 866,5 kB

jpg

Otwarcie laboratorium liczników ENERGA-OPERATOR

7
Rozmiar pliku: 925,5 kB

jpg

Otwarcie laboratorium liczników ENERGA-OPERATOR

8
Rozmiar pliku: 902,0 kB

jpg

Otwarcie laboratorium liczników ENERGA-OPERATOR

9
Rozmiar pliku: 749,1 kB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl