Flaga UE

Dialog Techniczny dotyczący standaryzacji elementów sieci dystrybucyjnej w zakresie wymiarów stacji elektroenergetycznych średniego napięcia

Informujemy o rozpoczęciu dialogu technicznego, który będzie miał miejsce przy PTPiREE, poświęconego ujednoliceniu wymiarów zewnętrznych następujących stacji elektroenergetycznych SN:

  • Stacja jednotransformatorowa SN/nn z obsługą zewnętrzną (kompaktowa, prefabrykowana) do 630 kVA;
  • Stacja jednotransformatorowa SN/nn z obsługą zewnętrzną (kompaktowa, prefabrykowana) do 400 kVA;
  • Stacja jednotransformatorowa SN/nn z obsługą wewnętrzną (kompaktowa, prefabrykowana) do 630 kVA;
  • Złącza SN (pomiarowe, kablowe-pomiarowe, kablowe, w tym z telemechaniką).

Zachęcamy Państwa do współpracy, rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag oraz własnych spostrzeżeń dotyczących ujednolicenia wymiarów zewnętrznych dla wyżej wymienionych stacji elektroenergetycznych SN.

Spotkanie dotyczące dialogu technicznego odbędzie się 9 stycznia 2024 roku. Miejscem spotkania będzie Hotel Holiday Inn, Łódź, ul. Piotrkowska 229/231. Planowane ramy czasowe to godz. od 11.00 do 14.00.

Chęć udziału w ww. spotkaniu dotyczącym dialogu technicznego prosimy zgłaszać na adres e-mail: tomczykowski@ptpiree.pl w terminie do 29. grudnia 2023 r. – ze względów organizacyjnych zakładamy udział w spotkaniu w formule stacjonarnej reprezentacji do dwóch osób z jednej firmy. W odpowiedzi na zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, otrzymają Państwo materiały techniczne będące przedmiotem dialogu.

Zapraszamy do współpracy.

 

Informacja na stronie PTPiREE dostępna na http://ptpiree.pl/aktualnosci/2023-12-08-2

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl