Flaga UE

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 29 stycznia 2024 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 1/2024 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 15 marca 2024 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 1/2024 IRiESD.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 1/2024 IRiESD obejmują dostosowanie IRiESD do Warunków Dotyczących Bilansowania zmienionych Zmianą nr 10/2023 zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 20 grudnia 2023 r., znak: DRR.WRE.744.28.2023.AOr.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z postanowieniami IRiESD, na stronie internetowej Spółki: https://energa-operator.pl/ został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 1/2024 IRiESD wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl