Flaga UE

Komunikat ENERGA-OPERATOR S.A. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 15 marca 2024 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 1/2024 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.4.2024.AOr z dnia 19 kwietnia 2024 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 1/2024 IRiESD stanowiącą załącznik nr 1 do w/w decyzji.

Zatwierdzona Karta aktualizacji nr 1/2024 IRiESD będzie obowiązywała na terenie działania ENERGA-OPERATOR S.A. od dnia 6 maja 2024 r.

 

Dostępne pliki:

- Decyzja – Karta aktualizacji nr 1/2024 (w wersji pdf)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl