Flaga UE
Ponad 90 MW więcej dla OZE w warmińsko-mazurskim dzięki funduszom UE

Ponad 90 MW więcej dla OZE w warmińsko-mazurskim dzięki funduszom UE

ENERGA-OPERATOR zrealizowała w woj. warmińsko-mazurskim siedem projektów w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działania 4.1, pozwoliły m.in. na zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE o ponad 90 MW.

- Moc odnawialnych źródeł energii, wraz z mikroinstalacjami, przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR przekroczyła pod koniec ubiegłego roku ponad 8,4 GW. Na terenie naszego olsztyńskiego Oddziału było to ponad 1,6 GW. Przyłączanie kolejnych źródeł wymaga znaczącej rozbudowy infrastruktury dystrybucyjnej. Dzięki funduszom UE ENERGA-OPERATOR może szybciej przystosowywać się do zmian związanych z transformacją energetyczną, tworząc potencjał dla rozproszonej energetyki odnawialnejmówi Tomasz Gniadek Kierownik Biura Majątku Sieciowego olsztyńskiego Oddziału ENERGA-OPERATOR.

Projekty objęte wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego umożliwiły ENERGA-OPERATOR przebudowę i modernizację ponad 117 kilometrów linii elektroenergetycznych, z czego blisko 80 kilometrów stanowi nowo wybudowana sieć.

Zmodernizowane zostały również kluczowe stacje elektroenergetyczne GPZ (Główny Punkt Zasilania) Braniewo GPZ Kętrzyn oraz GPZ Działdowo – m.in. poprzez wymianę transformatorów WN/SN na urządzenia o większej mocy.

7RPO

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ENERGA-OPERATOR zrealizowała łącznie 7 projektów, na terenie płockiego oraz olsztyńskiego oddziału Spółki:

  1. „Budowa oraz modernizacja sieci SN i nN umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR SA”, nr RPWM.04.01.00-28-0028/17,
  2. „Zwiększenie potencjału przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez budowę i modernizację sieci SN na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR SA”, nr RPWM.04.01.00-28-0001/18,
  3. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR SA”, nr RPWM.04.01.00-28-0214/18,
  4. „Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN tworzącej potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Oddziału w Olsztynie ENERGA-OPERATOR SA", RPWM.04.01.00-28-0001/20,
  5. „Zwiększenie potencjału sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA O/Płock i O/Olsztyn w celu odbioru energii z OZE na terenie powiatu działdowskiego i kętrzyńskiego”, RPWM.04.01.00-28-0005/20,
  6. „Przebudowa GPZ Działdowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”, RPWM.04.01.00-28-0001/22,
  7. „Przebudowa Głównych Punktów Zasilających na terenie Oddziału w Olsztynie w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”, RPWM.04.01.00-28-0004/22.

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła ponad 68 milionów złotych, z czego blisko 44 miliony stanowiły koszty kwalifikowane, zaś dofinansowanie ponad 28 milionów złotych.

Wszystkie te działania pozwoliły na zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE o 94,13 MW. Przyczyniły się także do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej dla ponad 40 tysięcy punktów poboru energii.

Poszczególne inwestycje prowadzone przez ENERGA-OPERATOR ze wsparciem UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 przeglądać można również za pomocą mapy udostępnionej na stronie internetowej: https://energa-operator.pl/o-nas/inwestycje-dofinansowane/fundusze-ue-2014-2020

 

EFRR

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl