Flaga UE
ENERGA-OPERATOR gotowa na nowe wymogi Rynku Bilansującego i Rynku Mocy

ENERGA-OPERATOR gotowa na nowe wymogi Rynku Bilansującego i Rynku Mocy

ENERGA-OPERATOR zakończyła wdrożenie zmian przygotowujących systemy i procesy do obsługi 15-minutowego Rynku Bilansującego i Rynku Mocy. Nowe rozwiązania, zgodnie z decyzją URE, obowiązywać będą od 14 czerwca 2024 roku.

ENERGA-OPERATOR z wynikiem pozytywnym zakończyła dla swojej Jednostki Bilansowej (JB) przeprowadzone przez Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) testy systemu WIRE, w kolejności: testy komunikacyjne, testy funkcjonalne (FIT), testy symulacyjne (SIT) oraz testy pracy równoległej (DryRun).

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 27 września 2023 r. wydał decyzję zatwierdzającą nowe Warunki Dotyczące Bilansowania (WDB) i określił datę startu nowego rynku na 14 czerwca 2024 roku.

W ramach przygotowań ENERGA-OPERATOR wdrożyła nowy system Wymiany Informacji o Rynku Energii obsługujący Standard WIRE 14.0 i umożliwiający dostęp jednocześnie do dokumentów archiwalnych z poprzednich wersji standardów WIRE.

Wykonano również szereg zmian w istniejących systemach wspomagających procesy wymiany informacji z Operatorem Sieci Przesyłowej, Sprzedawcami, Podmiotami Odpowiedzialnymi za Bilansowanie (POB) i Dostawcami Usług Bilansujących (DUB). Dla sprzedawców i Podmiotów Odpowiedzialnych za Bilansowanie (POB) oraz nowego podmiotu rynkowego DUB opublikowane zostały nowe Standardy Wymiany Informacji (SWI) oraz dostosowany został Portal Dostępowy Kontrahenta (PDK). Podmioty te, po zalogowaniu lub automatycznie bezpośrednio z poziomu własnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych, mogą m.in. pozyskiwać dane pomiarowe profilowe i rozliczeniowe poszczególnych PPE lub dane zagregowane sprzedawcy, POB, DUB.

W ramach wdrożenia przeprowadzono także zdalną parametryzację skomunikowanych Liczników Zdalnego Odczytu (LZO) na 15-minutowy profil danych. Dla urządzeń nie będących LZO opracowane zostały natomiast nowe Standardowe Profile Zużycia w oparciu o dane rzeczywiste pozyskane z liczników LZO 15-minutowych. Aktualnie na terenie działania ENERGA-OPERATOR zainstalowanych jest 2,45 mln liczników LZO z profilem 15-minutowym.

Wdrożenie obejmowało również dostosowanie architektury systemów informatycznych, ich wydajności oraz migrację danych, tak aby były one przygotowane do pozyskiwania, walidowania, udostępniania i agregowania 4 razy większej liczby danych profilowych 15-minutowych względem dotychczasowych danych godzinowych.

Wraz ze zmianami zakończono wymianę danych godzinowych i rozpoczęto pozyskiwanie danych 15-minutowych granicznych od sąsiadujących OSDp (Operatorów Systemów Dystrybucyjnych) i od przyłączonych do sieci OSDn-ów w ramach obsługi procesów zmiany sprzedawcy i rynku mocy zachodzących na ich terenie.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl