Flaga UE

Komunikat dotyczący realizacji umów o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii objętych art. 184d ustawy OZE

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje o wydaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacji nr 37/2024 dotyczącej wykonywania zawartych umów o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii m.in. objętych art. 184d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Uwzględniając powyższą informację, dążąc do zapewnienia transparentności i sprawności procesu przyłączeniowego oraz przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, ENERGA-OPERATOR S.A. wystosuje do stron umów o przyłączenie zapytanie, celem wykazania objęcia przyłączanej instalacji wygraną aukcją rynku mocy lub zaawansowanego etapu realizacji tej instalacji. Informacje te będą podstawą do podjęcia przez ENERGA-OPERATOR S.A. działań związanych z upływem terminu, o którym mowa w art. 184d ust. 1 ustawy OZE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pod linkiem: Informacja Prezesa URE nr 37/2024.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl