Druki reklamacyjne

Co zrobić z formularzem reklamacyjnym

  • wypełniony wysłać za pomocą formularza zgłoszeniowego - w typie zgłoszenia wybrać Bonifikaty i odszkodowania i załączyć skan podpisanego wniosku

    lub
  • wypełniony i podpisany wniosek wysłać pocztą na adres korespondencyjny (wskazany we wniosku)


Formularz przeznaczony dla odbiorców posiadających rozdzielone umowy (na sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji)

Wniosek o udzielenie bonifikaty:
- z tytułu jednorazowej przerwy w dostawie energii elektrycznej,
- z tytułu przekroczenia łącznego czasu przerw w dostawie energii elektrycznej w ciągu roku kalendarzowego,
- z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej,
- z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców.

Wniosek o dokonanie zwrotu nadpłaty za świadczone usługi dystrybucji

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl