Protokół DCSAP

Z uwagi na brak satysfakcjonującego rozwiązania w zakresie protokołu warstwy aplikacyjnej między centralnymi systemami akwizycji danych pomiarowych a koncentratorami danych, ENERGA-OPERATOR SA zdecydowała się opracować nowy protokół, który pozwoli zoptymalizować komunikację centralnego systemu AMI z licznikami opartymi o architekturę DLMS/COSEM, oferując bardzo dużą elastyczność i jednocześnie kompaktowość komunikacji.

Wychodząc z założenia maksymalnego uproszczenia modelu komunikacji zdecydowano, że komunikaty protokołu DCSAP w istocie są swego rodzaju „wrapper’ami” komunikatów DLMS kierowanych do liczników. Minimalizuje to narzuty na zasoby po stronie koncentratora, bowiem translacja APDU protokołu DCSAP na jednostki DLMS jest w takiej sytuacji stosunkowo łatwa do realizacji. Z uwagi na zastosowanie protokołu DLMS, zdecydowano się również na implementację modelu danych koncentratora w postaci obiektów COSEM.

W ten sposób powstała specyfikacja protokołu DCSAP, którą można pobrać za pomocą poniższych odnośników:

Dokumentacja protokołu DCSAP (3.0.1)

Specyfikacja przypadków testowych na zgodność ze specyfikacją implementacji serwera protokółu DCSAP

The DCSAP documentation (3.0.1)

Test cases specificatation for compliance with the DCSAP protocol specification server implementation

Aby maksymalnie ułatwić dostawcom implementację serwera i klienta protokołu DCSAP – opracowano również ich implementację referencyjną, których kod źródłowy (w języku programowania C – dla jak najłatwiejszego portowania na własne platformy) udostępniany jest również bezpłatnie wszystkim zainteresowanym (wystarczy wysłanie prośby na adres dcsap@energa.pl).

Warunki korzystania ze specyfikacji protokołu DCSAP oraz implementacji referencyjnej (na zasadzie otwartej i bezpłatnej licencji) są zawarte w poniżej zamieszczonych dokumentach:

Licencja na korzystanie z dokumentacji i implementacji referencyjnej protokołu DCSAP

Ogólne Warunki Licencji (OWU) na korzystanie z dokumentacji i implementacji referencyjnej protokołu DCSAP

License for the use of documentation and the reference implementation of the DCSAP protocol

General License Terms (the GLT) for the use of the documentation and the reference implementation of the DCSAP protocol

 

Zobacz także:

Protokół DCSAP - archiwum

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl