Flaga UE

Archiwum

Poprzednie Taryfy ENERGA-OPERATOR SA:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2024 (plik w formacie pdf) - wersja przed zmianą z dnia 30 stycznia 2024 r.


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na rok 2023 – tekst jednolity (plik w formacie pdf) obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2023 rok (plik w formacie pdf) - wersja od 13 lutego 2023 r. do 31 października 2023 r.


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2023 rok (plik w formacie pdf) - wersja przed zmianą z dnia 13 lutego 2023 r.) 


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2022 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2021 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2020 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.8.19.2018.2019.JSz z dnia 22 marca 2019 roku zatwierdzająca zmianę taryfy w pozostałej części. Tekst jednolity. Termin obowiązywania od dnia 6 kwietnia 2019 r.


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.8.13.2018.2019.JSz z dnia 25 stycznia 2019 roku zatwierdzająca zmianę taryfy w części dotyczącej stawki opłaty kogeneracyjnej i zasad rozliczeń z nią związanych. Termin obowiązywania od dnia 25 stycznia 2019 r.


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.8.10.2018.2019.JSz z dnia 14 stycznia 2019 roku zatwierdzająca zmianę taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz opłaty OZE. Termin obowiązywania tych stawek od dnia 1 stycznia 2019 r.


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA – tekst jednolity (obowiązująca od dnia 15 marca 2018 r.)


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA – tekst jednolity (obowiązująca od dnia 31 stycznia 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.)


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2018 obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku do 30 stycznia 2018 roku (plik w formacie pdf)


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA 2017 obowiązująca od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku (plik w formacie pdf)


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA 2016 obowiązująca od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku (plik w formacie pdf)


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA 2015 obowiązująca od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku (plik w formacie pdf)


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA 2014  obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku (plik w formacie pdf)


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA 2013 obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku (plik w formacie pdf)


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA 2012  obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku w zakresie stawek opłaty przejściowej, od 3 stycznia 2012 roku w pełnym zakresie do 31 grudnia 2012 (plik w formacie pdf)


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązujaca od 1 stycznia 2011 do dnia 2 stycznia 2012 (uwaga - stawki opłaty przejściowej obowiązywały do 31 grudnia 2011) (format pliku pdf)


Taryfa ENERGA–OPERATOR SA obowiązująca od dnia 7 stycznia 2010  do dnia 31 grudnia 2010 (uwaga - stawki opłaty przejściowej obowiązywały od dnia 1 stycznia 2010) (plik pdf - 425KB)


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 15 marca 2009 roku do 6 stycznia 2010 (uwaga-stawki opłaty przejściowej obowiązywały do 31 grudnia 2009) (format pdf - 479KB).


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 listopada 2008r. do 14 marca 2009r.  (format pdf - 547KB)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl