Umowy dystrybucyjne

Informacja dla konsumenta zamierzającego zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji z ENERGA-OPERATOR SA 

 

Wzorce umów zawieranych z Odbiorcami grup taryfowych G i C1x


Wzorce umów zawieranych z Odbiorcami grup taryfowych A, B i C2x 


 

Wzorce umów zawieranych ze sprzedawcami energii elektrycznej

Dla sprzedawców świadczących usługę sprzedaży:

Dla sprzedawców świadczących usługę kompleksową:

Wzór umowy zawieranej z POB


Wzór umowy zawieranej z Wytwórcami (URDw):

Wzór umowy zawieranej z Odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji – nie będącym prosumentem energii odnawialnej

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl