Umowy dystrybucyjne

Informacja dla konsumenta zamierzającego zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji z ENERGA-OPERATOR SA 

 

Wzorce umów zawieranych z Odbiorcami grup taryfowych G i C1x obowiązujące od 15.09.2023 r.


Wzorce umów zawieranych z Odbiorcami grup taryfowych A, B i C2x obowiązujące od 15.09.2023 r.

 

Wzór umowy zawieranej z Odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji/prosumentem energii odnawialnej/prosumentem zbiorowym energii odnawialnej obowiązujący od 15.09.2023 r.

 

Wzór umowy zawieranej z Wytwórcą (URDw) posiadającym moduł wytwarzania energii typu A, B, C obowiązujący od 15.09.2023 r.

 

Wzór umowy zawieranej z Wytwórcą (URDw) posiadającym moduł wytwarzania energii typu D obowiązujący od 15.09.2023 r.

 

Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji z Posiadaczem magazynu energii elektrycznej (bezpośrednio przyłączonym do sieci OSD) obowiązujący od 15.09.2023 r.

 

Wzór umowy zawieranej z Operatorem Ogólnodostępnej Stacji Ładowania obowiązujący od 15.09.2023 r.

 

Formularze i oświadczenia:

 

Wzór umów zawieranych z OSDn:

Wzór umowy o współpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na rynku bilansującym obowiązujący od 01-01-2021 r.
Wzór umowy o współpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych na potrzeby rozliczeń obowiązku mocowego obowiązujący od 01-01-2021 r.

 

Wzorce umów zawieranych ze sprzedawcami energii elektrycznej

Dla sprzedawców świadczących usługę sprzedaży:

Dla sprzedawców świadczących usługę kompleksową:

 

Wzór umowy zawieranej z POB

 

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl