Grupa Energa

ENERGA–OPERATOR SA jest obecnie właścicielem i współwłaścicielem 12 spółek, w których posiada udziały bezpośrednio i pośrednio. W Grupie Kapitałowej ENERGA spółka ENERGA–OPERATOR SA oraz spółki od niej zależne, odpowiedzialne za działalności, które związane są z realizacją zadań Operatora Systemu Dystrybucyjnego tworzą Segment Dystrybucji.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi danymi spółek zależnych ENERGA-OPERATOR SA.


Udział ENERGA-OPERATOR SA w kapitale zakładowym spółek zależnych przedstawia tabela dostępna także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej spółki.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl