Flaga UE

Informacje o licznikach zdalnego odczytu

ENERGA-OPERATOR wymienia liczniki na urządzenia odczytywane zdalnie.

Nowy, zdalny licznik energii elektrycznej to urządzenie, które daje więcej możliwości  świadomego użytkowania prądu. Dzięki niemu nie będzie już prognoz, a rachunki będą dotyczyły tylko faktycznego zużycia energii elektrycznej.

Wymiana licznika realizowana jest na koszt ENERGA-OPERATOR. Klient nic za to nie płaci i nie musi podpisywać nowej umowy.

 

Co daje licznik zdalnego odczytu (po utworzeniu systemu na danym obszarze)?
  • Sam wysyła informację o zużyciu energii za dany okres; jego odczyt nie wymaga wizyty inkasenta.
  • Automatycznie przesyła informację o awarii sieci zasilającej odbiorcę.
  • Pozwala na wystawianie rachunków wyłącznie za zużytą energię elektryczną, nie zawierających prognoz.
  • Umożliwia otrzymywanie informacji o aktualnym poziomie poboru energii elektrycznej, co pozwala na lepsze zarządzanie jego zużyciem.

Jak działa nowy licznik?

W zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej licznik do zdalnego odczytu działa tak samo jak licznik indukcyjny, czy inne liczniki elektroniczne, dodatkową funkcją jest automatyczne przesyłanie danych pomiarowych. 

Do komunikacji centralnego Systemu Aplikacyjnego AMI z koncentratorami danych został zaprojektowany specjalny protokół komunikacyjny DCSAP, którego opis znajduje się tutaj.

 

Jak odczytywać nowy licznik?

Odczytanie nowego licznika jest bardzo proste.


Kiedy na ekranie pojawia się:

 kod 1.8.1 - w taryfie G11 - widać całkowite zużycie energii.


W przypadku korzystania z taryfy wielostrefowej (np.G12):

kod 1.8.1 – widać zużycie energii w pierwszej strefie (tzw. szczyt)
kod 1.8.2 – widać zużycie energii w strefie drugiej (poza szczytem)

Pozostałe kody

kod 0.9.1 - aktualny czas
kod 0.9.2 - aktualna data
kod 0.2.2 – grupa taryfowa
kod C.1.0 - numer seryjny licznika

Dane wyświetlają się cyklicznie.

 

Wymiana licznika

Przed przystąpieniem do wymiany monter:
  • zapisuje stan liczydła zdejmowanego licznika,
  • instaluje nowe urządzenie pomiarowe w tym samym miejscu, w którym znajdował się poprzedni licznik,
  • odnotowuje jego stan początkowy,
  • zakłada plomby na liczniku i w innych wymagających tego miejscach.

Klient otrzymuje dokument (Informacja o wykonanych czynnościach przy układzie pomiarowym) potwierdzający przeprowadzone czynności. Dokument zawiera dane starego i nowego licznika oraz stany ich liczydeł.
Wymiana licznika trwa około 20 minut. Klient nie musi podpisywać nowej umowy.

 

Wymiana licznika w świetle przepisów prawa

Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami Ministra Gospodarki, przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, instaluje liczniki energii elektrycznej. Na tej podstawie, pracownicy ENERGA-OPERATOR lub podmiotów przez nią wskazanych, mają prawo wejść do mieszkania lub na prywatną posesję w celu dokonania wymiany liczników oraz skontrolowania prawidłowości ich działania.
Obowiązkiem odbiorcy energii elektrycznej jest udostępnienie pomieszczenia z licznikami w celu wymiany oraz kontroli urządzeń pomiarowych.

 

Bezpieczeństwo przesyłanych informacji
 
Dane przesyłane przez licznik są zaszyfrowane, podobnie jak dane bankowe, i przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dostęp do nich jest ściśle ograniczony i rejestrowany, aby mieć pewność, że użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem – do wystawiania rachunków za zużycie energii elektrycznej.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli mają Państwo pytanie, prosimy zajrzeć tutaj – być może ktoś zadał je już wcześniej lub zapraszamy do skorzystania z infolinii 801-404-404.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl