Zamontowane inteligentne liczniki

Stan na dzień: 31.03.2022 r.

Zamontowano 1 696 851 szt. zdalnych liczników


Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl