Flaga UE

Przebudowa sieci z uwagi na kolizję z innymi inwestycjami

W przypadku gdy planowana zmiana zagospodarowania terenu lub inwestycja Klienta polegająca na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektu budowlanego np. domu, garażu, dojazdu na posesję, obiektu użyteczności publicznej, pawilonu usługowego, zakładu produkcyjnego, oświetlenia ulicznego, drogi itp. koliduje z istniejącą siecią elektroenergetyczną ENERGA-OPERATOR SA, konieczna jest przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA.

Zasady usuwania kolizji:

Aby doszło do przebudowy sieci ENERGA-OPERATOR SA w celu usunięcia kolizji:

 • Należy złożyć wniosek o określenie warunków przebudowy sieci w celu usunięcia kolizji, wraz z niezbędnymi załącznikami - (formularze są dostępne tutaj ).
 • Wnioskodawca we wniosku deklaruje czy wykonanie/zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy sieci będzie spoczywało po stronie Wnioskodawcy czy Operatora.
 • Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście we właściwym terytorialnie (dla miejsca występowania kolizji) Punkcie Obsługi Przyłączeń.
 • W zależności od wybranego przez Klienta wariantu we wniosku ENERGA-OPERATOR SA przesyła listownie warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu usunięcia kolizji, wraz z odpowiednim projektem umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej lub też Klient może je odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Przyłączeń.
 • Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu usunięcia kolizji są ważne przez dwa lata od daty ich określenia i dopiero zawarcie umowy na przebudowę sieci w celu usunięcia kolizji przedłuża ważność tych warunków do czasu realizacji postanowień wynikających z umowy.
 • W projekcie umowy o przebudowę sieci w celu usunięcia kolizji określone są zasady realizacji usunięcia kolizji oraz wskazane są szacunkowe koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu usunięcia kolizji.
 • Zawarcie przez strony umowy o przebudowę sieci w celu usunięcia kolizji jest podstawą do realizacji przez ENERGA-OPERATOR SA procesu usuwania kolizji.

Realizacja usunięcia kolizji odbywa się w jednym z poniższych trybów :

Tryb A - ENERGA-OPERATOR SA wykonuje dokumentację projektową i realizuje prace budowlano-montażowe, a Klient zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA nakłady;

 • po podpisaniu umowy Klient wpłaca zaliczkę na poczet realizacji usunięcia kolizji;
 • ENERGA-OPERATOR SA wykonuje dokumentację projektową i realizuje prace budowlano-montażowe związane z przebudową sieci w celu usunięcia kolizji;
 • po dokonaniu odbioru technicznego sieci przebudowanej w celu usunięcia kolizji dokonywane jest końcowe rozliczenie realizacji usunięcia kolizji.

Tryb B - Klient wykonuje dokumentację projektową, ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace budowlano-montażowe, a Klient zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA nakłady;

 • po podpisaniu umowy Klient wykonuje dokumentację projektową;
 • przed rozpoczęciem przez ENERGA-OPERATOR SA prac budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci w celu usunięcia kolizji Klient wpłaca zaliczkę na poczet realizacji usunięcia kolizji;
 • ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace budowlano-montażowe związane z przebudową sieci;
 • po dokonaniu odbioru technicznego sieci przebudowanej w celu usunięcia kolizji dokonywane jest końcowe rozliczenie realizacji usunięcia kolizji.

Tryb C - Klient wykonuje dokumentację projektową, realizuje prace budowlano-montażowe i tym samym ponosi nakłady na realizację przebudowy sieci;

 • po podpisaniu umowy Klient wykonuje dokumentację projektową i realizuje prace budowlano-montażowe związane z przebudową sieci w celu usunięcia kolizji;
 • po dokonaniu odbioru technicznego sieci przebudowanej w celu usunięcia kolizji następuje nieodpłatne przekazanie przebudowanej sieci na majątek ENERGA-OPERATOR SA;

Tryb C stosowany jest w takich przypadkach, gdy tryb nieodpłatnego przekazania wymagany lub dopuszczony jest obowiązującymi przepisami (dla usunięcia kolizji dróg publicznych, szkód górniczych, inwestycji finansowanych ze środków unijnych).

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl