Flaga UE

Przebudowa linii

W przypadku gdy Klient chce przebudować istniejącą linię elektroenergetyczną proces przebudowy linii odbywa się według tych samych zasad jak PRZEBUDOWA SIECI Z UWAGI NA KOLIZJĘ Z INNYMI INWESTYCJAMI.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl