Flaga UE

Przeniesienie licznika

Zgodnie z obowiązującą taryfą ENERGA-OPERATOR SA przebudowę przyłącza wraz z wyniesieniem układu dokonuje się na wniosek podmiotu przyłączonego (Klienta). W związku z tym to Klient ponosi rzeczywiste nakłady z tym związane.

Przeniesienie licznika w obrębie tego samego budynku

Licznik może zostać przeniesiony w miejsce przygotowane przez właściciela lub zarządcę budynku po uprzednim uzgodnieniu zakresu technicznego zmiany oraz terminu realizacji z ENERGA-OPERATOR. Jest to niezbędne, ponieważ miejsce w którym może być zainstalowany licznik musi spełniać określone standardy, ponadto musi być zapewniony dostęp do licznika, aby można go było odczytać, sprawdzić lub wymienić. W ramach prac związanych z przeniesieniem licznika w nowe miejsce należy przewidzieć także likwidację dotychczas wykorzystywanego fragmentu instalacji elektrycznej.

Przeniesienia licznika dokonują pracownicy EOP, w terminie uzgodnionym z Klientem. W tym samym czasie należy zlikwidować niepotrzebny już fragment instalacji elektrycznej, aby pracownicy przenoszący licznik mogli sprawdzić prawidłowość likwidacji (np. czy nie zachodzi możliwość nielegalnego poboru energii elektrycznej).

*Zgłoszenie o przeniesienie licznika można przesłać e-mailem lub telefonicznie (dane Oddziałów) lub za pomocą formularza

*Za operację przeniesienia licznika w odpowiednio przygotowane i wyposażone miejsce pobierana jest przez ENERGA-OPERATOR opłata określona w Taryfie (pkt 6 „Opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy”).

*Opłaty tej nie pobiera się w przypadku wyniesienia licznika z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejsce ogólnodostępne.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl