Flaga UE

ONENET

Budżet strony polskiej: 1 mln EUR
Budżet ENERGA-OPERATOR SA: 288 tyś. EUR
Dofinansowanie ENERGA-OPERATOR SA:
201,6 tyś. EUR
Źródło dofinansowania

H2020 LC-SC3-ES-5-2018-2020

Okres realizacji
23.04.2021 r - 31.07.2024 r
Lider konsorcjum
Niemcy (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT)

 


 

One Network for Europe

Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z 72 partnerów z UE. ENERGA-OPERATOR SA uczestniczy w projekcie w ramach klastra wschodniego, bezpośrednio współpracując z Czechami, Słowenią i Węgrami nad opracowaniem obszarów demonstracyjnych. W Polsce budowany jest obszar demonstracyjny przy współpracy z PSE w ramach którego zademonstrowane i zweryfikowane zostaną możliwości świadczenia usług elastyczności przez klientów dla OSP i OSD.

Cel projektu

OneNet ma na celu przygotować warunki dla nowej generacji usług sieciowych na potrzeby OSD i OSP, które będą w stanie w pełni wykorzystać odpowiedź na zapotrzebowanie, magazynowanie i generację rozproszoną, tworząc jednocześnie przejrzyste i otwarte warunki dla konsumenta. W rezultacie, tworząc jedną europejską sieć. Ten ambitny pogląd osiąga się poprzez proponowanie nowych rynków, produktów i usług oraz tworzenie unikalnej architektury IT. Chociaż nie można sobie wyobrazić pojedynczej platformy dla Europy, OneNet proponuje innowacyjne mechanizmy federacji platform, które są kluczowymi technicznymi czynnikami umożliwiającymi realizację proponowanej wizji. Projekt ma również bardzo ambitne cele eksploatacyjne, zmierzające do wypracowania konsensusu w sprawie rozwiązania daleko wykraczającego poza granice partnerów konsorcjum dzięki różnorodnym działaniom, w tym szerokiemu forum dyskusji w ramach międzynarodowej społeczności energetycznej. Cała koncepcja jest również sprawdzona w ramach 4 demonstracjach klastrów – każdy klaster zawiera obszary demonstracyjne w poszczególnych krajach, które angażują bezprecedensową liczbę krajów i ich operatorów sieci w jeden projekt.

 

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl