SERENE

Budżet strony polskiej: 1 708 687,50 EUR
Budżet ENERGA-OPERATOR SA: 175 tyś. EUR
Dofinansowanie ENERGA-OPERATOR SA: 122,5 tyś. EUR
Źródło dofinansowania
H2020-LC-SC3-2020-EC-ES-SCC
Okres realizacji
29.02.2021 r - 29.02.2024 r
Obszar demonstracyjny
Dania, Holandia, Polska (Przywidz)

 


 

Zrównoważone i zintegrowane systemy energetyczne w społecznościach lokalnych

Projekt otrzymał dofinansowanie w grudniu 2020 r z Komisji Europejskiej. Jest realizowany przez konsorcjum składające się z 14 członków. W ramach projektu zostaną zorganizowane obszary demonstracje w trzech krajach europejskich - Danii, Holandii i Polsce. Doświadczenia zdobyte w miejscach demonstracyjnych zostaną przeanalizowane i ocenione pod kątem możliwości odtworzenia, przede wszystkim w Europie. Z punktu widzenia ENERGA-OPERATOR SA ważne jest zweryfikowanie jak, z korzyścią dla lokalnych wspólnot energetycznych i spółki budować współpracę.

Cel projektu

Celem projektu SERENE jest opracowanie i zademonstrowanie trwałych, zintegrowanych, efektywnych kosztowo i zorientowanych na klienta rozwiązań dla społeczności lokalnych. Chodzi o to, aby zintegrować różne nośniki systemu energetycznego i nowe jednostki wytwarzania energii odnawialnej w społecznościach lokalnych w oparciu o ich dzisiejszy status społeczny i techniczny, aby zaspokoić ich potrzeby energetyczne w nadchodzących latach.

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl