Flaga UE

SERENE

Budżet strony polskiej: 1 708 687,50 EUR
Budżet ENERGA-OPERATOR SA: 175 tyś. EUR
Dofinansowanie ENERGA-OPERATOR SA: 122,5 tyś. EUR
Źródło dofinansowania
H2020-LC-SC3-2020-EC-ES-SCC
Okres realizacji
maj 2021 r. - kwiecień 2025 r.
Obszar demonstracyjny
Dania, Holandia, Polska (Przywidz)

 


 

Zrównoważone i zintegrowane systemy energetyczne w społecznościach lokalnych

Projekt otrzymał dofinansowanie w grudniu 2020 r z Komisji Europejskiej. Jest realizowany przez konsorcjum składające się z 14 członków. W ramach projektu zostaną zorganizowane obszary demonstracje w trzech krajach europejskich - Danii, Holandii i Polsce. Doświadczenia zdobyte w miejscach demonstracyjnych zostaną przeanalizowane i ocenione pod kątem możliwości odtworzenia, przede wszystkim w Europie. Z punktu widzenia ENERGA-OPERATOR SA ważne jest zweryfikowanie jak, z korzyścią dla lokalnych wspólnot energetycznych i spółki budować współpracę.

Cel projektu

Celem projektu SERENE jest opracowanie i zademonstrowanie trwałych, zintegrowanych, efektywnych kosztowo i zorientowanych na klienta rozwiązań dla społeczności lokalnych. Chodzi o to, aby zintegrować różne nośniki systemu energetycznego i nowe jednostki wytwarzania energii odnawialnej w społecznościach lokalnych w oparciu o ich dzisiejszy status społeczny i techniczny, aby zaspokoić ich potrzeby energetyczne w nadchodzących latach.


Do pobrania

pdf

Newsletter SERENE nr 1(8) Październik 2021

W niniejszym numerze STRONA 02 | Wywiad z prof. Birgitte Bak-Jensen, koordynatorką projektu SERENE STRONA 04 | DUŃSKI DEMONSTRATOR: Hylke i Lasby z gminy Skanderborg planują stać się „wyspami energetycznymi” tj. społecznościami neutralnymi pod względem emisji CO2 STRONA 05 | HOLENDERSKI DEMONSTRATOR: Domy w harmonii z naturą: Aardehuizen („Domy ziemne”) i Vriendenerf („Ogród przyjaciół”) STRONA 07 | POLSKI DEMONSTRATOR: Agroturystyczna gmina Przywidz i jej kolejne kroki w kierunku ustanowienia wspólnoty energetycznej (zrównoważonej społeczności energetycznej) STRONA 09 | AKTUALNOŚCI: Pierwsze warsztaty z lokalnymi wspólnotami energetycznymi w Olst, Holandia STRONA 10 | INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU
Rozmiar pliku: 2,8 MB

pdf

Jak projekt SERENE przyczyni się do tworzenia lokalnych wspólnot energetycznych?

ulotka informacyjna
Rozmiar pliku: 1,1 MB

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl