Flaga UE

SUSTENANCE

Budżet strony polskiej: 1 080 750 EUR
Budżet ENERGA-OPERATOR SA: 113 tyś. EUR
Dofinansowanie ENERGA-OPERATOR SA: 79,1 tyś. EUR
Źródło dofinansowania
H2020-LC-SC3-2020-NZE-RES-CC
Okres realizacji
marzec 2021 r. - grudzień 2024 r.
Obszar demonstracyjny
Dania, Holandia, Polska, Indie

 


 

Zrównoważony system energetyczny w celu stworzenia nowych, neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla społeczności energetycznych

Projekt otrzymał dofinansowanie w grudniu 2020 r z Komisji Europejskiej. Jest realizowany przez konsorcjum składające się z 14 członków. Działania demonstracyjne zostały zaplanowane w czterech krajach: Danii, Indiach, Holandii i Polsce. Kraje te mają różne lokalne zasoby energii, warunki społeczno-ekonomiczne, zachowania użytkowników, struktury polityczne, warunki rynkowe i przepisy.

Cel projektu

Ogólnym celem projektu jest stworzenie zrównoważonych systemów energetycznych w celu uzyskania nowych, neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla społeczności energetycznych. Projekt koncentruje się na opracowaniu inteligentnych koncepcji technologicznych zapewniających zieloną transformację systemów energetycznych z większym udziałem lokalnej energii odnawialnej i bardziej wydajnymi zintegrowanymi rozwiązaniami energetycznymi dla infrastruktury elektrycznej, cieplnej, wodnej, odpadowej i transportowej. Planowane do zbudowania w projekcie nowe rozwiązania będą miały jednocześnie dobry wpływ społeczno-ekonomiczny na społeczności lokalne i zapewnią rozwiązania przyjazne dla środowiska oraz dobrą infrastrukturę, która zapewnia wsparcie dla podtrzymania podstawowych elementów życia. Projekt pokaże, w jaki sposób te same koncepcje techniczne, takie jak łączenie różnych rodzajów energii, rozwiązania magazynowania, reakcja na zapotrzebowanie, inteligentne schematy sterowania i cyfryzacja, można zastosować we wszystkich przypadkach demonstracyjnych pomimo ogromnych różnic w lokalnych warunkach i przepisach.

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl