Po co wdrażać sieć inteligentną?

Wdrożenie sieci inteligentnych wiąże się z szeregiem korzyści dla odbiorców energii, m.in.:

 • powstaniem nowoczesnych i dostosowanych do potrzeb odbiorcy usług w zakresie dostaw energii elektrycznej, w tym nowych, dynamicznych taryf,
 • umożliwieniem dwustronnej komunikacji między odbiorcą energii a jej dostawcą,
 • możliwością optymalizowania użytkowania energii w zależności od indywidualnych potrzeb,
 • możliwością szybkiej zmiany przez odbiorcę dostawcy energii,
 • większą jakością i pewnością dostaw energii – obecne wskaźniki długości i częstotliwości przerw w dostawach energii są w Polsce wielokrotnie wyższe niż w większości innych państw Unii Europejskiej,
 • fakturami wystawianymi za rzeczywiste zużycie energii, a nie na podstawie prognoz,
 • brakiem konieczności wizyt inkasentów,
 • ułatwionym dostępem do danych pomiarowych, m.in. za pośrednictwem specjalnego portalu internetowego,
 • możliwością przyłączenia do sieci własnych mikroźródeł energii (np. przydomowych elektrowni wiatrowych czy urządzeń mikrokogeneracyjnych), i tym samym produkcji energii na potrzeby własne.

Ostatni punkt jest warunkiem rozwoju tzw. energetyki prosumenckiej, czyli takiej, w której świadomy konsument energii staje się jej producentem dzięki możliwości wytwarzania energii na potrzeby własne w mikroźródłach (np. za pomocą przydomowych elektrownii wiatrowych, paneli słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych).

Z perspektywy OSD, wdrożenie inteligentnych sieci przyniesie m.in.:

 • poprawa efektywności pracy sieci (ograniczenie strat sieciowych),
 • poprawa jakości dostaw energii elektrycznej w tym ograniczenie ilości i czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej,
 • efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej  w tym zwiększenie możliwości przyłączania OZE,
 • możliwość uzyskania dokładniejszych wyliczeń dotyczących zapotrzebowania na energię,
 • poprawę efektywności operacyjnej.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl