Słowniczek Smart Grids

AMI - skrót od Advanced Metering Infrastructure (zaawansowana infrastruktura pomiarowa). Oznacza infrastrukturę obejmującą urządzenia i oprogramowanie, które umożliwiają komunikację z licznikami prądu, zebranie danych o zużyciu energii oraz analizę tych danych.

Inteligentny licznik - zdalny licznik energii elektrycznej, posiadający funkcję automatycznego przesyłania danych pomiarowych o zużyciu energii do dostawcy, i tym samym oferujący więcej możliwości świadomego użytkowania prądu.

Mikroźródło energii - jest to jednostka produkcji energii elektrycznej o niewielkiej mocy, służąca zazwyczaj do produkcji energii na potrzeby własne. Mikroźródłem mogą być małe przydomowe elektrownie słoneczne, wodne lub wiatrowe, mikroturbiny na gaz ziemny lub biogaz, agregaty z silnikami na gaz ziemny lub biogaz.

Prosument - świadomy konsument energii, który wytwarza ją na potrzeby własne, na przykład w mikroźródłach, a niewykorzystane nadwyżki tej energii sprzedaje do sieci dystrybucyjnej.

Sieć inteligentna - inaczej Smart Grid, to sieć dystrybucyjna i powiązane z nią technologie informatyczno-telekomunikacyjne, integrujące w sposób inteligentny działania wytwórców, dystrybutorów i odbiorców energii.  

Taryfy dynamiczne - taryfy uwzględniające dzienne zmiany cen energii.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl