Projekt ''Smart Toruń''

Konsorcjum, którego liderem była spółka ENERGA-OPERATOR, otrzymało ponad 19,5 mln dofinansowania od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „Smart Toruń- pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA”. Dzięki temu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powstał jeden z najbardziej nowoczesnych elementów systemu elektroenergetycznego w Polsce. Całkowity koszt inwestycji to 81,6 mln zł.

Działania inwestycyjne obejmowały:

  1. budowę elektrowni fotowoltaicznej w gminie Czernikowo,
  2. modernizację oświetlenia sterowanego dedykowanym systemem teleinformatycznym w gminie Chełmża,
  3. automatyzację sieci dystrybucyjnej i przygotowanie infrastruktury pomiarowej AMI z systemem przetwarzania danych na wyznaczonym obszarze pilotażowym,
  4. opracowanie i przetestowanie nowych produktów i taryf dla klientów.

Przedsięwzięcie było realizowane na terenach gmin: Czernikowo, Chełmża, Łysomice, Lubicz, Obrowo, Zbójno, Radomin, Golub Dobrzyń, Ciechocin, Kikół i Toruń i obejmowało co najmniej 200 tys. mieszkańców. Spodziewanym efektem ekologicznym było ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla o 8901,01 Mg rocznie oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię o ponad 6,5 tys. MWh/rok.

Na terenie objętym pilotażem stworzony został nowoczesny system elektroenergetyczny umożliwiający dynamiczne zarządzanie siecią dystrybucyjną za pomocą m.in. zautomatyzowanych punktów pomiarowych i kontrolnych, rozmieszczonych na kluczowych węzłach i łączach (m.in. infrastruktura AMI). 92 tys. odbiorców zostało objętych systemem inteligentnego opomiarowania. Dzięki temu użytkownicy energii mogą pełnić aktywną rolę partnera (prosumenta), mającego wpływ na zarządzanie obciążeniem sieciowym. Większa obserwowalność sieci przekłada się również na poprawę jakości dostaw energii, szybszą informację o przerwach w dostawach energii i maksymalne skrócenie czasu ich trwania. Klienci, posiadający liczniki zdalnego odczytu, mogą korzystać z aplikacji mobilnej pozwalającej na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej.

Roczna produkcja energii elektrycznej w Czernikowie jest szacowana na poziomie 3 500 MWh, co wystarczy na pokrycie zapotrzebowania ok. 1600 gospodarstw domowych. Instalacja składa się z blisko 16 tys. paneli – każdy o mocy 240W. Farma zajmuje powierzchnię ponad 24 tys. m2, co odpowiada wielkości kilku boisk do piłki nożnej. Jest w pełni przyjazna środowisku naturalnemu – nie zanieczyszcza powietrza, nie wytwarza odpadów ani nie emituje hałasu. Przy tej wielkości rocznej produkcji elektrownia konwencjonalna wyemitowałaby ok. 3 tys. ton dwutlenku węgla.

 

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl