Zgłoszenia alarmowe/brak napięcia

Zapewniamy, że zadania  związane z dostarczaniem energii elektrycznej przebiegają, jak do tej pory, w niezmienionym i niezakłóconym trybie. Ewentualne przerwy w dostawach zasilania mogą wynikać np. z warunków atmosferycznych czy lokalnych awarii lub uszkodzeń. Wszelkie awarie są niezwłocznie usuwane przez ekipy  pogotowia energetycznego. Zgłaszając brak napięcia lub zagrożenia wynikające z pracy siec elektroenergetycznej prosimy korzystać ze zdalnych kanałów kontaktu:

Zgłoszenia awarii/braku zasilania – całodobowo

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl