Flaga UE

Kontakt do centrali, oddziałów i spółek zależnych ENERGA-OPERATOR SA

Kontakt do ENERGA-OPERATOR SA

Uwaga! W ENERGA-OPERATOR SA nie jest prowadzona obsługa spraw związanych z umowami kompleksowymi na dostawy energii elektrycznej. W kwestii informacji i wyjaśnień prosimy o kontakt ze sprzedawcą energii elektrycznej.

Szanowny Kliencie,

W trosce o szybką i sprawną obsługę Twojego zgłoszenia, w celu jego złożenia skorzystaj z poniższego formularza. Otrzymasz zwrotnie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z jego numerem i wskazaniem komórki realizującej. Każde Twoje zgłoszenie jest od razu rejestrowane i nie ma potrzeby równoległego korzystania z innych kanałów kontaktu. Zgłoszenia obsługiwane są na bieżąco w możliwie najkrótszym czasie, a odpowiedź otrzymasz drogą elektroniczną.


Formularz zgłoszeniowy


Siedziba spółki

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
tel.: +48 58 778 82 00 (sekretariat)
Uwaga! Nie ma możliwości łączenia rozmów do oddziałów
faks.: + 48 58 760 20 22
centrala@energa-operator.pl 
www.energa-operator.pl

NIP 583-000-11-90
Regon 190275904
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Oddziały

Oddział w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
tel.: +48 58 527 95 95
faks: +48 58 527 95 17
gdansk@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00036, KRS 0000033455

Oddział w Kaliszu

al. Wolności 8
62-800 Kalisz
tel.: +48 62 500 22 10
faks: +48 62 500 22 00
kalisz@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00043, KRS 0000033455

Oddział w Koszalinie

ul. Morska 10
75-950 Koszalin
tel.: +48 94 348 31 11
faks: +48 94 348 31 01
koszalin@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00050, KRS 0000033455

Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
tel.: +48 89 612 15 00
olsztyn@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00068, KRS 0000033455

Oddział w Płocku

ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock
tel.: +48 24 368 80 00
faks: +48 24 368 82 02
plock@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00075, KRS 0000033455

Oddział w Toruniu

ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
tel.: +48 56 470 61 00
faks: +48 56 470 64 40
torun@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00122, KRS 0000033455


Kontakt do spółek zależnych ENERGA-OPERATOR SA

ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.

76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 14
tel. 59 841 68 50, faks 59 841 68 52
www: wykonawstwo.energa-operator.pl 
e-mail: wykonawstwo.centrala@energa-operator.pl 
NIP: 839-17-27-979, REGON: 770830567, KRS: 0000113886

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl