Przebudowa stacji 110/15 kV Kleczew w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Oś priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Podziałanie 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE

Tytuł projektu: „Przebudowa stacji 110/15 kV Kleczew w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

Projekt nr POIS.01.01.02-00-0004/18

Cel główny:

Zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci (o 8,39 MW), a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze oddziaływania projektu.

Realizacja:

Projekt realizowany jest na terenie Oddziału w Kaliszu, województwo wielkopolskie. Stacja 110/15 kV Kleczew zlokalizowana jest w miejscowości Roztoka (gmina Kleczew, powiat koniński).

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wymiana i podłączenie transformatorów mocy 110/15 kV z jednostki 16/10/10 MVA dla TR1 i z jednostki 25/16/16 na 25/25/16 MVA dla TR2,
 • podłączenie mostów kablowych 15 kV do istniejących pól nr 5 i 6 rozdzielnicy 15 kV,
 • demontaż istniejących mostów kablowo-szynowych 15 kV wraz z konstrukcjami wsporczymi i wybudowanie nowego kablowego mostu 15 kV od stanowisk transformatorów TR1 i TR2 do rozdzielnicy 15 kV dostosowanego do mocy uzwojenia SN transformatora o wartości 25 MVA,
 • budowa konstrukcji wsporczej pod mosty kablowe 15 kV na stanowiskach TR1 i TR2,
 • budowa linii kablowych 15 kV od przepustów SN wymienianych transformatorów TR1 i TR2 do celek nr 5 i 6 rozdzielnicy 15 kV,
 • niwelacja terenu wraz z zasianiem nowej trawy w miejscach po wykonywanych pracach,
 • ułożenie i podłączenie kabli zasilających, sterowniczych, sygnalizacyjnych do transformatora i wprowadzenie sygnałów z transformatora do istniejących zabezpieczeń,
 • wprowadzenie sygnałów z transformatorów mocy do telemechaniki i sygnalizacji centralnej,
 • demontaż istniejących ograniczników przepięć 110kV wraz z licznikami zadziałań z konstrukcji wsporczych znajdujących się na transformatorach TR1 i TR2 i montaż ich na fabrycznych konstrukcjach wsporczych nowych jednostek transformatorowych,
 • demontaż istniejących ograniczników przepięć wraz z licznikami zadziałań punktu neutralnego transformatora z istniejących konstrukcji punktu neutralnego i montaż ich na fabrycznych konstrukcjach wsporczych nowych jednostek transformatorowych,
 • wymiana przekładników prądowych w polach transformatorach rozdzielni 15 kV.

Planowane efekty:

Poprawa jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej. Wdrożone zostaną również nowe funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej.

Całkowita wartość projektu: 4 068 471 zł

Wkład UE: 2 401 441,45 zł

Aktualności:

2020–10–15 Energa Operator ukończyła przebudowę dwóch GPZ cire.pl

2020–10–15 Energa Operator zwiększa moc dla OZE wnp.pl

2019–12 Unijne dofinansowane dla Operatora materiały wewnętrzne Energa Operator

2019–09–23 Unijne dofinansowanie energii odnawialnej Elektrotechnik.pl

2019–09–18 Energa Operator podpisała umowy na dofinansowanie ze środków UE cire.pl

2019–09–18 Unijne dofinansowanie na zwiększenie potencjału przyłącznia źródeł energii odnawialnej gov.pl

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl