Flaga UE

Przebudowa stacji 110/15 kV Grzmiąca w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Oś priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Podziałanie 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE

Tytuł projektu: „Przebudowa stacji 110/15 kV Grzmiąca w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

Projekt nr POIS.01.01.02-00-0005/18

Cel główny:

Zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci (o 8,36 MW), a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze oddziaływania projektu.

Realizacja:

Projekt realizowany na obszarze działania Energa-Operator SA, na terenie Oddziału w Koszalinie, w miejscowości Grzmiąca, w województwie zachodniopomorskim, powiecie szczecińskim, gminie Grzmiąca.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wymiana transformatorów mocy 110/15 kV z 16 MVA na 25 MVA,
 • wymiana podkładów i szyn oraz dostosowanie rozstawu szyn na stanowisku transformatorów mocy 110/15 kV TR1 i TR2 do transformatora 25 MVA,
 • podłączenie transformatora do rozdzielni 110 i 15 kV, punktu neutralnego oraz istniejących zabezpieczeń i automatyk
 • demontaż istniejących mostów linkowych napowietrznych wraz z konstrukcjami wsporczymi i wybudowanie nowego kablowego mostu 15 kV od stanowisk transformatorów TR1 i TR2 do rozdzielnicy 15 kV dostosowanego do transformatorów o mocy 25 MVA,
 • demontaż izolatorów przepustowych w ścianie budynku w związku z likwidacją mostów linkowych 15 kV transformatorów TR1 i TR2,
 • zaślepienie otworów po zdemontowanych izolatorach przepustowych mostów linkowych transformatorów TR1 i TR2 w ścianach budynku,
 • wykonanie linii kablowych 15 kV od transformatorów mocy do rozdzielnicy SN, wykonanie otworów w posadzce rozdzielni 15 kV pod rury przepustowe, wprowadzenie linii kablowych przez przepusty, zamocowanie linii kablowych przez uchwyty kablowe, zakończenie linii kablowych głowicami kablowymi zimnokurczliwymi, dołożenia odcinków oszynowania od szyn zbiorczych rozdzielnicy do podłączenia zacisków głowic kablowych,
 • budowa konstrukcji wsporczej wraz z fundamentami pod mosty kablowe 15 kV na stanowiskach TR1 i TR2,
 • podłączenie kabli zasilających, sterowniczych, sygnalizacyjnych do transformatora i wprowadzenie sygnałów z transformatora do istniejących zabezpieczeń,
 • wprowadzenie sygnałów z transformatorów mocy do telemechaniki i sygnalizacji centralnej,
 • demontaż istniejących ograniczników przepięć 110kV z konstrukcji wsporczych znajdujących się w polach transformatorowych TR1 i TR2 i montaż ich na fabrycznych konstrukcjach wsporczych nowych jednostek 25 MVA,
 • demontaż istniejącej aparatury punktu neutralnego wraz z konstrukcja wsporczą i fundamentem,
 • montaż nowej aparatury punktu neutralnego (uziemnik i ogranicznik przepięć) wraz z konstrukcja wsporczą i fundamentem,
 • uzupełnienie warstwy tłucznia na stanowiskach TR1 i TR2.

Planowane efekty:

Poprawa jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej. Wdrożone zostaną również nowe funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej.

Całkowita wartość projektu: 3,8 mln zł

Wkład UE: 2,55 mln zł

Aktualności:

2020–08–05 Więcej możliwości dla zielonej energii w woj. zachodniopomorskim nowa-Energia.com.pl

2020–08–04 Więcej możliwości dla zielonej energii w woj. zachodniopomorskim komunikat prasowy Grupa Energa

2019–12 Unijne dofinansowane dla Operatora materiały wewnętrzne Energa Operator

2019–09–23 Unijne dofinansowanie energii odnawialnej Elektrotechnik.pl

2019–09–18 Energa Operator podpisała umowy na dofinansowanie ze środków UE cire.pl

2019–09–18 Unijne dofinansowanie na zwiększenie potencjału przyłącznia źródeł energii odnawialnej gov.pl

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl