Przebudowa Głównych Punktów Zasilających na terenie Oddziału w Olsztynie w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

logotypy ue wm

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: „Przebudowa Głównych Punktów Zasilających na terenie Oddziału
w Olsztynie w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

Projekt nr RPWM.04.01.00-28-0004/22

Cel główny:

Zwiększenie możliwości przyłączania nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych w województwie warmińsko-mazurskim

Realizacja: 

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej stacji GPZ Braniewo i Kętrzyn w tym:

 • wymianę transformatorów 110/15 kV o mocy 16MVA na transformatory
  o mocy 25MVA (2 szt. w GPZ Braniewo i 1 szt. w GPZ Kętrzyn),
 • wymianę istniejących podkładów pod transformatorami oraz dostosowanie rozstawu szyn do jednostek 25MVA,
 • wymianę punktu neutralnego transformatorów,
 • wymianę ograniczników przepięć po stronie WN oraz odłączników punktu gwiazdowego,
 • dostosowanie obwodów wtórnych do wyposażenia nowych transformatorów – wymianę układów ARN,
 • wymianę istniejących mostów SN od stanowisk transformatorów mocy do rozdzielnicy
  SN na kablowe,
 • konfigurację koncentratora telemechaniki.

Planowane efekty:

Dodatkowa zdolność przyłączenia nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE
do sieci dystrybucyjnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szacowana
na poziomie 16,74 MW.

Całkowita wartość projektu: 13 065 444,08 zł 

Wkład UE: 6 999 976,58 zł

Aktualności:

2023-02-08 | Więcej potencjału dla OZE w woj. warmińsko-mazurskim glowny-mechanik.pl

2023-02-08 | Więcej potencjału dla OZE w woj. warmińsko-mazurskim info-ketrzyn24.pl

2023-02-08 | Więcej potencjału dla OZE w woj. warmińsko-mazurskim nowa-energia.com.pl

2023-02-08 |Ponad 13 mln zł na inwestycje w stacje zasilania. Wzrosną możliwości przyłączania OZE www.wnp.pl

2023-02-07 | Więcej potencjału dla OZE w woj. warmińsko-mazurskim energa-operator.pl cire.pl

2023-02-07 | Więcej potencjału dla OZE w woj. warmińsko-mazurskim energa-operator.pl

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl