Flaga UE

Przebudowa GPZ Działdowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

logotypy ue wm

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: „Przebudowa GPZ Działdowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

Projekt nr RPWM.04.01.00-28-0001/22

Cel główny:

Zwiększony potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie warmińsko-mazurskim

Realizacja: 

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej stacji 110/15 kV Działdowo, w tym:

  • wymiana transformatorów 110/15 kV o mocy 25 MVA na transformatory o mocy 40 MVA,
  • wymiana uziemników punktu zerowego transformatorów,
  • demontaż istniejących napowietrznych mostów SN od stanowisk transformatorów mocy do rozdzielnicy SN,
  • przebudowa kanalizacji deszczowej ze względu na kolizję z trasą mostu kablowego,
  • wykonaniu nowych mostów kablowych SN od stanowisk transformatorów mocy do rozdzielnicy SN.

Planowane efekty:

Dodatkowa zdolność przyłączenia nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE do sieci dystrybucyjnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szacowana na poziomie 14 MW.

Całkowita wartość projektu: 9,8 mln zł 

Wkład UE: 4,1 mln zł

Aktualności:

2023-06-27 | GPZ Działdowo zmodernizowany dla OZE elektro.info.pl

2023-06-27 | GPZ Działdowo zmodernizowany dla OZE nowa-energia.com.pl

2022-08-23 | Energa-Operator zwiększa potencjał dla OZE w woj. warmińsko-mazurskim naszetve.pl

2022-08-05 | Energa-Operator zwiększa potencjał dla OZE w warmińsko-mazurskim gramwzielone.pl

2022-08-05 | Energa-Operator zwiększa możliwość przyłączania OZE wnp.pl

2022–08–02 | ENERGA-OPERATOR zwiększa potencjał dla OZE w woj. warmińsko-mazurskim energa-operator.pl

2022-08-02 | Energa-Operator przebuduje GP Działdowo cire.pl

2022-08-02 | ENERGA-OPERATOR zwiększa potencjał dla OZE w woj. warmińsko-mazurskim nowa-energia.com.pl

2022-08-02 | ENERGA-OPERATOR zwiększa potencjał dla OZE w woj. warmińsko-mazurskim glowny-mechanik.pl

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl