Flaga UE

Dane identyfikacyjne

ENERGA-OPERATOR SA 
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000033455

Konto: 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295

NIP 583-000-11-90
Regon 190275904

Kapitał zakładowy 1 356 110 400 zł

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl