ENERGA-OPERATOR SA w liczbach

ENERGA-OPERATOR SA jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar ok. 75 tys. km kw. na terenach województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego).

ENERGA-OPERATOR SA dostarcza energię elektryczną na obszarze ¼ powierzchni Polski.

 

Program inwestycyjny spółki przewidziany do realizacji na lata 2013-2020 obliczany jest łącznie na ponad 11 mld zł. 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl