Platformy dla bociana

Montaż platform pod gniazdami bocianów to jedna z form aktywności energetyków na rzecz ochrony tych ptaków, a zarazem – na rzecz ochrony infrastruktury energetycznej (platformy pomagają chronić linie energetyczne przed zwarciami skutkującymi przerwami w dostawach energii elektrycznej).

Wynoszenie na platformy gniazd bocianich jest możliwe jedynie od września do marca, gdy ptaków nie ma w kraju. Po tym okresie zabronione są wszelkie prace w sąsiedztwie gniazd z uwagi na ich sezon lęgowy.

Miejsce i termin dokonania montażu podestów energetycy ustalają w porozumieniu z organizacjami ornitologicznymi lub instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody. Zgodnie z ich zaleceniami, platformy należy montować tylko wówczas, gdy w danym gnieździe wychowały się młode. Badania zwyczajów tych ptaków wykazały bowiem, że na wybór miejsca do budowy gniazda nie ma żadnego wpływu umieszczona wcześniej platforma.

Grupa ENERGA, wspólnie z towarzystwem PTPP PRO NATURA, uruchomiła punkt informacyjny, w którym specjaliści udzielają wszelkich informacji i wskazówek dot. ochrony bocianów. Tu także przyjmowane są zgłoszenia dotyczące potrzeby montażu platformy.

Infolinia 0 801 BOCIAN (nr telefonu 0 801-262-426) jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00.

e-mail: bociany@bociany.pl 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl