Flaga UE

Platformy dla bociana

Montaż platform pod gniazdami bocianów to jedna z form aktywności energetyków na rzecz ochrony tych ptaków, a zarazem – na rzecz ochrony infrastruktury energetycznej (platformy pomagają chronić linie energetyczne przed zwarciami skutkującymi przerwami w dostawach energii elektrycznej).

Wynoszenie na platformy gniazd bocianich jest możliwe jedynie od października do końca lutego, gdy ptaków nie ma w kraju. Po tym okresie zabronione są wszelkie prace w sąsiedztwie gniazd z uwagi na ich sezon lęgowy.

20230213 122424   20230213 141840

Miejsce i termin dokonania montażu podestów energetycy ustalają w porozumieniu z organizacjami ornitologicznymi lub instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody. Zgodnie z ich zaleceniami, platformy należy montować tylko wówczas, gdy w danym gnieździe wychowały się młode. Badania zwyczajów tych ptaków wykazały bowiem, że na wybór miejsca do budowy gniazda nie ma żadnego wpływu umieszczona wcześniej platforma.

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl