Flaga UE

Czasowe odłączenie zasilania

Wnioski o czasowe odłączenie zasilania przyjmowane są w Punktach Obsługi Przyłączeń ENERGA-OPERATOR SA.

W celu prawidłowej identyfikacji miejsca przyłączenia, w piśmie powinny znaleźć się następujące informacje:

 

  • dane kontaktowe wnioskodawcy (podmiotu przyłączonego do sieci ENERGA-OPERATOR SA) (Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy, adres korespondencyjny, dane do faktury, numer telefonu i/lub adres e-mail).
  • adres budynku/obiektu przyłączonego, do którego realizowane są dostawydla którego wnioskuje się o czasowe odłączenie zasilania.
  • planowany wnioskowany termin prac remontowych/czasowego odłączenia zasilania obiektu przyłączonego (od… do …).

Po przyjęciu kompletnego wniosku i jego weryfikacji, termin realizacji usługi uzgadniany jest z Wnioskodawcą.

W ciągu 7 dni roboczych od dokonania odłączenia zasilania wystawiana jest faktura za realizację usługi. Wysokość opłaty za realizację tej usługi, uzależniona jest od poziomu napięcia zasilania obiektu i zakresu prac wymaganych do czasowego odłączenia zasilania. Podstawą naliczenia jest pkt. 6. Taryfy ENERGA-OPERATOR SA.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl