Plan Remontów ENERGA-OPERATOR SA na 2023 r.

Plan Remontów ENERGA–OPERATOR SA na 2023 r. obejmujący obiekty i urządzenia elektroenergetyczne przedstawia się następująco:

Lp.

Rodzaj zadania

Planowane koszty [zł]

1

Remont linii WN

9 108 538

2

Remont linii SN

13 071 995

3

Remont linii nn

25 946 313

4

Remont stacji elektroenergetycznych - branża elektryczna

4 780 366

5

Remont stacji elektroenergetycznych - branża budowlana

9 806 560

6

Remont transformatorów

1 515 358

 

Suma

64 229 130

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl