Plan remontów ENERGA-OPERATOR SA na 2021 r.

Realizując obowiązek wynikający z art. 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 220 z późn. zm.), Plan remontów ENERGA–OPERATOR SA na 2021 r. obejmujący obiekty i urządzenia elektroenergetyczne przedstawia się następująco:

 

Lp.

Rodzaje obiektów/urządzeń w planie remontów

Planowane koszty [zł]

1

Linie elektroenergetyczne WN

7 528 000

2

Linie elektroenergetyczne SN

8 752 000

3

Linie elektroenergetyczne nn

20 197 800

4

Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/SN

6 312 400

5

Stacje elektroenergetyczne SN/nn

2 970 600

6 Transformatory WN/SN 800 000

7

Transformatory SN/nn

290 000

 

RAZEM

46 850 800

 

 

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl