Plan remontów ENERGA-OPERATOR SA na 2022 r.

Realizując obowiązek wynikający z art. 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 220 z późn. zm.), Plan remontów ENERGA–OPERATOR SA na 2022 r. obejmujący obiekty i urządzenia elektroenergetyczne przedstawia się następująco:

 

Lp.

Rodzaje obiektów/urządzeń w planie remontów

Planowane koszty [zł]

1

Linie elektroenergetyczne WN

8 508 440

2

Linie elektroenergetyczne SN

10 814 900

3

Linie elektroenergetyczne nn

15 222 410

4

Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/SN

8 731 810

5

Stacje elektroenergetyczne SN/nn

3 558 770

6 Transformatory WN/SN 135 080

7

Transformatory SN/nn

1 218 870

 

RAZEM

48 190 280

 

 

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl