Flaga UE

Plan Remontów ENERGA-OPERATOR SA na 2024 r.

Plan Remontów ENERGA–OPERATOR SA na 2024 r. obejmujący obiekty i urządzenia elektroenergetyczne przedstawia się następująco:

Lp.

Rodzaj zadania

Planowane koszty [zł]

1

Remont linii WN

7 549 tys.

2

Remont linii SN

14 212 tys.

3

Remont linii nn

28 950 tys.

4

Remont stacji elektroenergetycznych - branża elektryczna

5 270 tys.

5

Remont stacji elektroenergetycznych - branża budowlana

12 699 tys.

6

Remont transformatorów

1 681 tys.

 

Suma

70 362 tys. 

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl