Flaga UE

Plan Rozwoju ENERGA-OPERATOR SA

ENERGA-OPERATOR S.A. publikuje - uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki - Plan Rozwoju w zakresie lat 2023-2028, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 16 ust. 7 pkt 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. [podstawa - art. 16 ust. 15a ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)].

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl