Flaga UE

Na czym polegają nasze usługi

ENERGA-OPERATOR SA jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym w północnej i środkowej części kraju (obszar 75 tys. km kw. czyli ok. 1/4 obszaru Polski)). Z naszych usług korzysta 3 mln gospodarstw domowych oraz firm. Eksploatujemy ponad 184 tys. km linii elektrycznych wszystkich napięć, którymi przesyłamy ponad ok. 20 TWh energii rocznie.

ENERGA-OPERATOR SA prowadzi obsługę klienta w następujących obszarach:

  • przyjmowanie i obsługa zgłoszeń o awariach sieci
  • informowanie o wyłączeniach awaryjnych i planowych wyłączeniach energii elektrycznej
  • przyłączeń
  • odczyt stanu liczników
  • montaż/demontaż układu pomiarowego (licznika)
  • wstrzymanie/wznowienie dostaw energii elektrycznej (w tym na zlecenie sprzedawców energii)
  • rozliczenia usługi dystrybucji dla klientów TPA

 

Pozostałe sprawy prowadzi w imieniu Klienta wybrany przez niego sprzedawca i to on (na zasadzie pełnomocnictwa) przekazuje zgłoszenia swoich Klientów do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, do sieci których przyłączony jest Klient.

Wykaz sprzedawców energii, z którymi ENERGA-OPERATOR ma podpisaną Generalną Umowę Dystrybucyjną lub Kompleksową Generalną Umowę Dystrybucyjną uprawniającą ich do handlu energią elektryczną, dostępny jest w zakładce Zmiana sprzedawcy.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl