Flaga UE

Nieprawidłowa praca licznika

Podstawowym sposobem sprawdzenia jest obserwacja, czy podczas poboru energii (włączony czajnik elektryczny, pralka automatyczna, piekarnik elektryczny) tarcza licznika obraca się (w przypadku liczników indukcyjnych) lub czy miga cyklicznie dioda (dot. liczników elektronicznych) – w obu przypadkach oznacza zliczanie pobieranej energii. Podobnie w drugą stronę, przy odłączonych wszystkich urządzeniach w lokalu, tarcza powinna być nieruchoma, a dioda zgaszona.

Pod żadnym pozorem nie wolno ingerować przy tym na własną rękę w układ kontrolno-pomiarowy.

Odczyt kontrolny

Jeśli zauważysz znaczną zmianę wysokości nowego rachunku w stosunku do wcześniej opłacanych, warto zlecić odczyt kontrolny swojego licznika (u swojego sprzedawcy, w przypadku zawartej umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej lub w ENERGA-OPERATOR SA, gdy posiadamy dwie oddzielne umowy). Jeżeli inkasent dokona odczytu kontrolnego i na jego podstawie stwierdzi, że odczyt poprzedni jest zawyżony, to sprzedawca i/lub ENERGA-OPERATOR SA (jeśli klient zmienił sprzedawcę i otrzymuje dwie faktury) dokonuje korekty faktury. W przypadku zaniżonego odczytu, wstawia dodatkową fakturę.

*Odczyt kontrolny powinien być wykonany także w przypadku zmianę sytuacji prawnej, np. w przypadku sprzedaży nieruchomości

Badanie laboratoryjne

Można też wnioskować o szczegółową kontrolę licznika w niezależnym laboratorium mechanoskopijnym. Zgodnie z zapisami rozporządzenia (Dz.U. 2007 nr 93. poz. 623., z późn. zm.).

ENERGA-OPERATOR SA jest zobowiązany dokonać takiej kontroli w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia wniosku. Koszty sprawdzenia urządzenia ponosi ENERGA-OPERATOR SA, gdy stwierdzone zostaną nieprawidłowości w działaniu licznika lub klient, jeśli badanie wykaże, że licznik działa prawidłowo.

*Chęć dokonania odczytu kontrolnego lub sprawdzenia prawidłowości działania przez ENERGA-OPERATOR SA należy zgłaszać u swojego sprzedawcy energii.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl