Flaga UE

Odczyt zużycia energii

Mierzenie ilości zużytej energii elektrycznej przez klienta jest jednym z podstawowych obowiązków Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dane odczytowe przekazywane są sprzedawcy energii, który na tej podstawie wystawia klientowi rachunek. Służą także do wystawienia rachunku za usługę dystrybucyjną, jeśli klient ma podpisaną oddzielną umowę z ENERGA-OPERATOR.

Okres rozliczeniowy (okres pomiędzy kolejnymi odczytami licznika) standardowo wynosi 2 miesiące. Okres ten określa sprzedawca na podstawie taryfy ENERGA-OPERATOR.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Ilość pobieranej przez urządzenia domowe energii elektrycznej rejestruje licznik energii elektrycznej. Jest on własnością przedsiębiorstwa energetycznego i jest przez nie nieodpłatnie montowany. Jest zabezpieczony plombą, która uniemożliwia dokonywanie w nim przełączeń i napraw. Konsekwencją naruszenia plomby jest kara pieniężna (więcej w zakładce Nielegalny pobór energii elektrycznej).

*Jeśli licznik znajduje się w mieszkaniu klienta lub za zamknięciem, uprzejmie informujemy, że bez względu na rodzaj zainstalowanego u Państwa licznika energii elektrycznej, Prawo Energetyczne, a także zawarta z Państwem umowa, jednoznacznie określają, iż jednym z Państwa obowiązków jest dopuszczenie przedstawiciela naszej firmy do licznika w celu:

  • dokonania odczytu zużycia energii elektrycznej (nawet jeśli jest to licznik zdalnego odczytu) – nie rzadziej niż dwa razy w roku
  • badania prawidłowości działania licznika

Osoby reprezentujące ENERGA-OPERATOR mają identyfikator ze zdjęciem. Dodatkową weryfikację tożsamości naszego przedstawiciela można uzyskać dzwoniąc pod numer 801 404 404.

Kto odpowiada za licznik

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zabezpieczenie licznika przed uszkodzeniem i zabezpieczenie instalacji wewnętrznej odpowiada odbiorca (granice odpowiedzialności są określone w umowie o świadczenie usługi dystrybucyjnej lub w umowie kompleksowej), a jeśli licznik jest na klatce schodowej - zarządca budynku.

*W ramach budowy inteligentnej sieci pomiarowej, ENERGA-OPERATOR wymienia tradycyjne liczniki na urządzenia odczytywane zdalnie. Nowy licznik energii elektrycznej daje więcej możliwości świadomego użytkowania prądu. (więcej w zakładce Liczniki zdalnego odczytu)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl