Flaga UE

Świadczenie usług na podstawie umowy kompleksowej lub dystrybucyjnej

Dostawę energii elektrycznej do odbiorców – w obszarze swojego działania - zapewnia ENERGA-OPERATOR SA, jako lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) będący właścicielem sieci energetycznej. Sprzedażą energii elektrycznej zajmują się firmy posiadające stosowne koncesje oraz podpisane z ENERGA-OPERATOR SA umowy: Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) oraz Kompleksową Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD-k)

W zależności od rodzaju umowy wiążącej ENERGA-OPERATOR ze sprzedawcą energii, świadczenie usługi dystrybucji może odbywać się:

  • w ramach oddzielnych umów na sprzedaż energii elektrycznej oraz jej dystrybucję (zawieranych osobno z ENERGA-OPERATOR SA i wybranym przez klienta sprzedawcą). Taki przypadek występuje wówczas, gdy sprzedawca podpisał z ENERGA-OPERTAOR SA wyłącznie umowę GUD (wykaz zawartych umów)
  • w ramach jednej umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej (zawieranej tylko ze sprzedawcą energii elektrycznej). Jest to możliwe wówczas, gdy sprzedawcę i ENERGA-OPERATOR SA wiąże umowa GUD-k (wykaz zawartych umów).

 

*W przypadku podpisania umowy kompleksowej, wszystkie sprawy dot. licznika energii, odczytów, faktur, wstrzymania bądź wznowienia dostaw, itp. prosimy kierować bezpośrednio do sprzedawcy, który – na podstawie pełnomocnictwa – reprezentuje swoich klientów w relacjach z ENERGA-OPERATOR SA.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl