Udostępnianie linii napowietrznych nn przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym

Do pobrania:

Zasady udostępniania linii napowietrznych nn przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

Istotne postanowienia umów o dostępie do linii napowietrznych nn dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 

Udostępnienie konstrukcji wsporczych przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym 
w celu podwieszenia linii telekomunikacyjnych (w tym światłowodowych) z przeznaczeniem na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Liczba wykorzystywanych słupów*

Stawka [zł netto/słup/mies.]

≤ 8 000

5,52

> 8 000 ÷ ≤ 30 000

4,50

> 30 000

3,85

*Liczba słupów określana jest na podstawie rzeczywiście wykorzystywanych słupów w skali całego EOP.
O zmianę stawki na niższą (w przypadku przekroczenia progu) wnioskuje przedsiębiorstwo telekomunikacyjne.

Stawka nie podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl