Flaga UE

Udostępnianie linii napowietrznych nn ENERGA-OPERATOR SA do podwieszania kabli telekomunikacyjnych

- szybkiej sieci telekomunikacyjnej:

Zasady podwieszenia szybkiej sieci telekomunikacyjnej zostały określone w projekcie Umowy Ramowej, w której uwzględniono postanowienia decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 lutego 2021 r. nr DR.WIT.6082.5.2019.185

Do pobrania:

Wzór Umowy Ramowej

- pozostałych sieci telekomunikacyjnych:

Do pobrania:

Zasady udostępniania linii napowietrznych nn przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

Istotne postanowienia umów o dostępie do linii napowietrznych nn dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Liczba wykorzystywanych słupów*

Stawka [zł netto/słup/mies.]

≤ 8 000

5,52

> 8 000 ÷ ≤ 30 000

4,50

> 30 000

3,85

*Liczba słupów określana jest na podstawie rzeczywiście wykorzystywanych słupów w skali całego EOP.
O zmianę stawki na niższą (w przypadku przekroczenia progu) wnioskuje przedsiębiorstwo telekomunikacyjne.

Stawka nie podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl