Zgłaszanie awarii

Co zrobić, gdy nie mam prądu w domu?

1. sprawdź bezpieczniki, jeśli są sprawne:

2. zapytaj sąsiadów, czy oni także nie mają energii elektrycznej, jeśli także nie mają:

3. zobacz, czy nie ma zasilania na całej ulicy, jeśli nie ma:

4. kliknij tu, by sprawdzić, czy ENERGA-OPERATOR wie już o przerwie w dostawie energii, jeśli Twojej miejscowości/dzielnicy nie ma na mapce

5. zgłoś awarię korzystając z formularza zgłoszeniowego lub tel. na 991 lub 801 404 404 (dla klientów dzwoniących spoza obszaru obsługiwanego przez ENERGA-OPERATOR lub gdy zgłaszający przebywa na terenie innego Oddziału niż miejsce zdarzenia) lub wyślij sms o treści AWARIA na numer 3991 i dalej postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami

Jak pracuje Pogotowie Energetyczne?

Pracownicy Pogotowia Energetycznego naprawiają bądź zabezpieczają doraźnie w celu późniejszej naprawy uszkodzone linie energetyczne niezależnie od pory dnia, 24 godziny na dobę. W pierwszej kolejności usuwane są awarie stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, np. przewody leżące na ziemi, przewrócone słupy linii energetycznych, zerwane przewody przesyłowe itp. W dalszej kolejności przywracane jest zasilanie domów i obiektów przemysłowych.

Kiedy dochodzi do uszkodzeń urządzeń energetycznych?

Uszkodzenia sieci energetycznej spowodowane są najczęściej czynnikami atmosferycznymi, takimi jak wichury, burze, oblodzenie linii oraz związane z nimi zrywanie przewodów przez spadające pnie i konary drzew. Niekiedy bywają wynikiem kradzieży elementów sieci dystrybucyjnej. Każde zauważone uszkodzenie sieci energetycznej należy zgłaszać pod numer alarmowy 991.

Kiedy za interwencję Pogotowia Energetycznego trzeba zapłacić?

Odbiorca może ponieść koszty związane z przyjazdem Pogotowia Energetycznego w przypadku, kiedy awaria dotyczy wewnętrznej instalacji w budynku, nie należącej majątkowo do ENERGA-OPERATOR, takiej jak np. instalacja na klatce schodowej czy w mieszkaniu. 
Granice odpowiedzialności ustalone są w umowie o świadczenie usługi dystrybucji lub umowie kompleksowej. Stąd też warto przed wezwaniem Pogotowia Energetycznego skontaktować się najpierw z zarządcą budynku.

Kiedy wezwać pogotowie energetyczne?
  • gdy zauważysz uszkodzenia linii energetycznych,
  • uszkodzenia zamknięć lub wejść do obiektów energetycznych (np. zerwane kłódki, uszkodzone zawiasy, otwarte drzwi do stacji transformatorowej),
  • gdy zauważysz, że nie ma prądu w Twojej dzielnicy/miejscowości,
  • gdy zauważysz, że licznik działa nieprawidłowo i powoduje brak zasilania lub zagrożenie dla życia i mienia,
  • wymieniałeś bezpiecznik przedlicznikowy i zerwałeś plombę.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl