Renumeracja PPE

Czy w momencie przejścia na nową renumerację, wszystkie PPE zostaną zmienione jednocześnie, czy będzie to realizowane jakimiś paczkami?

ENERGA-OPERATOR SA zmianę numeracji kodów PPE w standardzie GS1 wdraża w swoich systemach informatycznych. Dla Sprzedawców energii zostanie udostępniony plik csv ze zmapowanymi kodami PPE w obecnym i nowym standardzie GS1. Zmiana komunikacji pomiędzy ENERGA-OPERATOR SA  a Sprzedawcami, nastąpi w wyznaczonym dniu od razu dla wszystkich PPE.

Kiedy Sprzedawcy energii otrzymają pliki z mapowaniem stary-nowy PPE?

Zgodnie z zapisami IRiESD, ENERGA-OPERATOR SA  w dniu ogłoszenia daty przejścia na komunikację wg nowych kodów PPE, w standardzie GS1 (czyli 180 dni przed tą datą) udostępni  Sprzedawcom plik z mapowaniem kodów PPE dla wszystkich PPE podłączonych do swojej sieci. Ponieważ w okresie 180 dni nadal będą powstawały nowe PPE, plik taki będzie ponownie dostarczony Sprzedawcom pierwszego dnia po przejściu na nową numerację.

Czy w kodzie PPE zaszyty będzie nr oddziału, rejonu, jeśli nie to jak Sprzedawcy otrzymają tą informację?

Nowe kody PPE GS1 nie będą zawierały informacji o przynależności PPE do oddziału i rejonu ENERGA-OPERATOR SA . Nie jest planowane przekazywanie tej informacji Sprzedawcom.

Jeśli Sprzedawca energii przygotuje się wcześniej do komunikacji zgodnej z nowym standardem GS1 niż zakomunikuje to OSD, to czy zapytania będą mogły się już odbywać w oparciu o nowy kod PPE?

Nie. ENERGA-OPERATOR  SA przejdzie na komunikację ze wszystkimi Sprzedawcami wg nowych kodów PPE w standardzie GS1 tego samego dnia. Dzień ten będzie ogłoszony 180 dni wcześniej.

Jak będzie wyglądała komunikacja Sprzedawców z ENERGA-OPERATOR SA w okresie przejściowym?

Do dnia przejścia na komunikację wg nowych kodów PPE zgodnych z GS1, Sprzedawcy będą mogli komunikować się z ENERGA-OPERATOR SA  tylko wg starych (dotychczasowych) kodów PPE. Od dnia przejścia na komunikację wg nowych kodów PPE zgodnych z GS1, Sprzedawcy będą mogli przesyłać zapytania wyłącznie wg nowych kodów PPE w standardzie GS1. Również odpowiedzi ENERGA-OPERATOR SA  do Sprzedawców będą wysyłane tylko z nowymi kodami PPE GS1.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl