Lista Sprzedawców rezerwowych działających na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA

Lista Sprzedawców zawierających umowę sprzedaży rezerwowej:

 1. ENERGA-OBRÓT S.A.
  al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

  https://www.energa.pl/dom/obsluga/dokumenty-do-pobrania.html
  https://www.energa.pl/mala-firma/obsluga/dokumenty-do-umowy/dokumenty--zawarcie-umowy.html
  https://www.energa.pl/mala-firma/obsluga/taryfy-i-cenniki.html
  https://www.energa.pl/biznes/obsluga.html

 2. Energia Polska Sp. z o.o.
  ul.Kasztanowa 5, 53–125 Wrocław

  http://energiapolska.com.pl/biznes/#energia – oferta dla firm

  http://energiapolska.com.pl/dom/#energia – oferta dla domu


Lista Sprzedawców zawierających umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (rezerwowa umowa kompleksowa) z odbiorcami w gospodarstwach domowych - stan na dzień 10 marca 2021 r.:

 1. ENERGA-OBRÓT S.A.
  al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

  https://www.energa.pl/dom/obsluga/dokumenty-do-pobrania.html

 2. Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
  ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk

  https://www.fortum.pl/

 3. Energia Polska Sp. z o.o.
  ul. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław

  http://energiapolska.com.pl/dom/#energia

 4. Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.
  ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

  https://www.polenergia.pl/pol/pl/strona/sprzedaz-rezerwowa

Lista Sprzedawców zawierających umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (rezerwowa umowa kompleksowa) z odbiorcami innymi niż odbiorcy w gospodarstwach domowych – stan na dzień 1 lipca 2020 r.:

 1. Energia Polska Sp. z o.o.
  ul.Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław

  http://energiapolska.com.pl/biznes/#energia

 2. Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.
  ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

  https://www.polenergia.pl/pol/pl/strona/sprzedaz-rezerwowa

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl