Lista Sprzedawców rezerwowych działających na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA

Lista Sprzedawców zawierających umowę sprzedaży rezerwowej - stan na 14 września 2022 r.:

 1. ENERGA-OBRÓT S.A.
  al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

  https://www.energa.pl/dom/obsluga/dokumenty-do-pobrania.html
  https://www.energa.pl/mala-firma/obsluga/dokumenty-do-umowy/dokumenty--zawarcie-umowy.html
  https://www.energa.pl/mala-firma/obsluga/taryfy-i-cenniki.html
  https://www.energa.pl/biznes/obsluga.html

 2. H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.  *
  ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229
  61-485 Poznań

  https://www.hcpec.pl/images/OSD_pdf/Cennik_Sprzedazy%20Rezerwowej2022.pdf


Lista Sprzedawców zawierających umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (rezerwowa umowa kompleksowa) z odbiorcami w gospodarstwach domowych - stan na dzień 05 stycznia 2022 r.:

 1. ENERGA-OBRÓT S.A.
  al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

  https://www.energa.pl/dom/obsluga/dokumenty-do-pobrania.html


Lista Sprzedawców zawierających umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (rezerwowa umowa kompleksowa) z odbiorcami innymi niż odbiorcy w gospodarstwach domowych – stan na dzień 05 stycznia 2022 r.:

brak sprzedawców

__________________________________

* wstrzymanie realizacji umowy generalnej

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl