Flaga UE

Lista Sprzedawców rezerwowych działających na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA

Lista Sprzedawców zawierających umowę sprzedaży rezerwowej - stan na 03 lipca 2024 r.:

 1. ENERGA-OBRÓT S.A.
  al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

  https://www.energa.pl/dom/obsluga/taryfy-i-cenniki - dla Klientów indywidualnych
  https://www.energa.pl/mala-firma/obsluga/cenniki.html - dla przedsiębiorstw

 2. Solare Energy Sp. z o.o.
  al. Dębowa 21/3, 53-121 Wrocław

  https://solare.pl/faq-categories/do-pobrania/ - dla Klientów indywidualnych
  https://solare.pl/faq-categories/do-pobrania/ - dla przedsiębiorstw

 3. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. (sprzedaż rezerwowa ograniczona terytorialnie do obszaru miasta Ostrów Wielkopolski, dla kodów pocztowych: 63-400, 63-401, 63-410, 63-421)
  ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski

  https://ozcsa.pl/taryfy/ - dla Klientów indywidualnych
  https://ozcsa.pl/taryfy/  -  dla przedsiębiorstw

Lista Sprzedawców zawierających umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (rezerwowa umowa kompleksowa) z odbiorcami w gospodarstwach domowych - stan na dzień 03 lipca 2024 r.:

 1. ENERGA-OBRÓT S.A.
  al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

  https://www.energa.pl/dom/obsluga/taryfy-i-cenniki - dla Klientów indywidualnych


 2. Solare Energy Sp. z o.o.
  al. Dębowa 21/3, 53-121 Wrocław

  https://solare.pl/faq-categories/do-pobrania/ - dla Klientów indywidualnych

 

Lista Sprzedawców zawierających umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (rezerwowa umowa kompleksowa) z odbiorcami innymi niż odbiorcy w gospodarstwach domowych – stan na dzień 03 lipca 2024 r.:

 1. ENERGA-OBRÓT S.A.
  al. Grunwaldzka 472, 80–309 Gdańsk

  https://www.energa.pl/mala-firma/obsluga/cenniki.html – dla przedsiębiorstw


 2. Solare Energy Sp. z o.o.
  al. Dębowa 21/3, 53-121 Wrocław

  https://solare.pl/faq-categories/do-pobrania/ - dla przedsiębiorstw

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl