Lista Sprzedawców rezerwowych działających na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA

Lista Sprzedawców zawierających umowę sprzedaży rezerwowej - stan na 01 lutego 2023 r.:

 1. ENERGA-OBRÓT S.A.
  al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

  https://www.energa.pl/dom/obsluga/taryfy-i-cenniki - dla Klientów indywidualnych

  https://www.energa.pl/mala-firma/obsluga/cenniki.html - dla przedsiębiorstw

 

Lista Sprzedawców zawierających umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (rezerwowa umowa kompleksowa) z odbiorcami w gospodarstwach domowych - stan na dzień 05 stycznia 2022 r.:

 1. ENERGA-OBRÓT S.A.
  al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

  https://www.energa.pl/dom/obsluga/taryfy-i-cenniki - dla Klientów indywidualnych

 

Lista Sprzedawców zawierających umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (rezerwowa umowa kompleksowa) z odbiorcami innymi niż odbiorcy w gospodarstwach domowych – stan na dzień 05 stycznia 2022 r.:

brak sprzedawców

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl