Flaga UE

Sprzedawca z urzędu

 

Informujemy, że na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA sprzedawcą wykonującym zadania sprzedawcy z urzędu jest spółka ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.

„Sprzedawca z urzędu" - Przedsiębiorstwo Energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl